Ærø Vand A/S    v/direktør Jesper T. Andersen  (Marstal Vandforsyning)
Industrivej 6
5960 Marstal
Telefon:  6352 6363
E-mail:   info@aeroevand.dk   
Hjemmeside: www.aeroevand.dk

Ærøskøbing Vandværk
v/ Frank Pedersen
Statene 18
5970 Ærøskøbing
Telefon: 6252 2508
Hjemmeside : www.ærøskøbingvandværk.dk

Rise Vandværk a.m.b.a
Rødegårdsvej 4
5970 Ærøskøbing
Mailadresse:  post@risevand.dk
Hjemmeside: www.risevand.dk

Bregninge Vandværk
v/Rene Rasmussen
Bregninge Møllevej 6
5970 Ærøskøbing
Telefon 21421770
Mailadresse:  leneogrene.r@gmail.com

Søby Vandværk    
v/fmd. Ejgil Jensen
Langebro 16
5985  Søby, Ærø.
Telefon: 6258 1791
Hjemmeside: www.soeby-vandvaerk.com