Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2017 vedtaget  Beredskabsplan for vandforsyning Ærø Kommune.

Beredskabsplan for vandforsyningen

Bilag 1 - Afgørelse om miljøvurdering
Bilag 2 - Beredskabsplan over følsomme forbrugere
Bilag 3 - Kontaktoplysninger i krisesituationer