Her kan læses om Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S:

Betalingsvedtægt 2017