Til orientering har Ældre- og Sundhedsområdet offentliggjort 2 EU-udbud vedrørende ”Vask og leje af arbejdsbeklædning” samt ”Fødevarer til Ærø Madservice”.
Interesserede kan finde information via Supplement til EU Tidende (TED), http://ted.europa.eu  

Ved spørgsmål til udbudsdokument-numrene, kan der mailes til hgi@aeroekommune.dk

Tilkendegivelse skal ske senest 1. oktober 2018. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET