Alle personer i Ærø Kommune kan efter behov få hjælp af en sygeplejerske.

Dette gælder uanset alder eller økonomiske forhold.

Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Hjælpen ydes primært i klinikken i Marstal og Ærøskøbing, men hvis du af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at transportere dig til klinikken, vil hjælpen blive ydet i dit eget hjem.

Sygepleje kan iværksættes efter anmodning fra borgeren selv, pårørende, egen læge, vagtlæge, sygehus eller hjælper.

Sygeplejen hjælper med:
  • at få skiftet forbinding
  • at få hældt dine piller i æske
  • at få indsprøjtninger
  • at tale om dine helbredsmæssige problemer
  • at håndtere svær sygdom og dødsfald
  • at få dryppet øjne
  • at få vejledning i, hvordan du undgår sygdomme
  • at få støtte/rådgivning på demensområdet
  • udredning og vurdering ved vandladnings- og afføringsproblemer
  • at få taget mål til kompressionsstrømper