Herunder finder du forskellige sundhedstilbud til voksne over 18 år.

Få lettere ved at leve med dine udfordringer
Ærø Kommune tilbyder kurser i mindfulnessmeditation, som er et anderkendt redskab til at regulere vanskelige følelser og håndtere kroniske smerter og i det hele taget øge følelsen af velvære.

Forløbet
Inden kursusstart får du en afklarende samtale med en mindfulnessinstruktører. Her finder I sammen ud af om kurset passer til det, du har brug for.

På mindfullnesskurset lærer du at håndtere dine udfordringer på en ny måde. Du opnår en bevidsthed om dig selv og dine reaktioner, så du selv, i højere grad kan forholde dig til det, der sker, i stedet for automatisk at reagere negativt. Du lærer at overtage styringen.

Målgruppe
Kurset er for dig, der:

 • Har kroniske smerter
 • Har en kronisk sygdom.
 • Har været i behandling for kræft
 • Har haft angst eller en depression
 • Er stresspåvirket, så du er sygemeldt eller er i risiko for at blive det.

Kontakt
Mindfulnessinstruktør og ergoterapeut Jes Plesner
tlf.: 51 70 88 45
mail:jpl@aeroekommune.dk

Har du, eller har du haft en kræftsygdom, og vil du gerne have hjælp til at genvinde de tabte kræfter og bedre kunne mestre hverdagen, så tilbyder Ærø Kommune et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb.

Hvad kan tilbuddet indeholde?
Tilbuddet indeholder bl.a.:

 • træningsforløb hos fysioterapeut på hold for kræftramte 2 gange ugentlig i max. 12 uger
 • vejledning og samtaler hos sygeplejerske. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin, kost, rygeophør
 • vejledning hos ergoterapeut
 • vejledning omkring hjælpemidler
 • kontakt til sagsbehandler, jobcenter

Hvordan henvender man sig?
Din praktiserende læge eller sygehuset kan sende en henvisning til terapeuterne i Ærø Kommune.

Når kommunen har modtaget din henvendelse, vil du blive indkaldt til en afklaringssamtale hos en sygeplejerske med efteruddannelse i kræftrehabilitering. I denne samtale vil I sammen planlægge et individuelt rehabiliteringsforløb ud fra dine behov.

Praktiske oplysninger
Tilbuddet er gratis.

Afklaringssamtalen kan enten foregå i sundhedsklinikken eller hjemme hos dig selv.

Træning hos fysioterapeut foregår i træningssalen i Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing tirsdag og fredag kl. 10-11. Du kan starte, når det passer ind i dit forløb.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visiteret til kørsel.

Rehabiliteringsforløbet afsluttes med en samtale hos sygeplejerske og/eller fysioterapeut. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning.

Kontakt
De trænende terapeuter
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid
Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Hvis du er pensionist og på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage på et almindeligt ældre-idrætshold, kan du melde dig til ”ældregymnastik”.

Der er holdstart om efteråret, og detaljerede oplysninger annonceres i Ugeavisen Ærø. Der kræves ikke lægehenvisning.

Der trænes 1 gang ugentligt 1 time efterfulgt af ½ times socialt samvær.

Ønsker du yderligere information bedes du rette henvendelse til Dagcenter Ærø.

Dagcenter Ærø                                                                       
Gasværksvej 10
5960 Marstal

Tlf.: 63 52 55 69

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 08.00 – 15.00
Onsdag og fredag: kl. 08.00 – 13.00

Hvis du har demens, problemer med at huske eller besvær med at udføre velkendte opgaver, har Ærø Kommune en række tilbud til dig:

 • Råd og vejledning
 • Særlige botilbud og midlertidige ophold

Råd og vejledning
Demenskoordinator Dorthe Dihver
Tlf. 30 34 30 19 eller mail: ddi@aeroekommune.dk

Telefontid
Mandag, onsdag og fredag: kl. 8.00 – 9.00 og 12.30-13.30
 

Visitation
Hvis du har behov for praktisk hjælp som f.eks. rengøring, kan du kontakte visitatorerne på tlf. 63 52 55 08 eller mail: visitator@aeroekommune.dk

Telefontid
Mandag – torsdag: kl. 8.00 – 9.00 og kl. 12.00-13.00. Fredag: kl. 8.00 – 9.00.
 

Særlige botilbud
Du kan bo permanent på demenscenter Søkilden. På demenscenteret er der medarbejdere med særlig viden om de behov for hjælp og støtte, som sygdommen kan medføre.
 

Midlertidigt ophold
Ved sygdom m.m. kan du få bevilget et midlertidigt ophold.

 

Ærø Kommunes diætist tilbyder Sund Vægt-forløb til alle voksne med svær overvægt, dvs. BMI over 30, og som ønsker et sundt og varigt vægttab.

Forløbet
Forløbet strækker sig over en periode på 1 år og indeholder gruppevejledninger á 8 mødegange samt individuelle samtaler med diætist.

Med udgangspunkt i netop din hverdag får du vejledning, støtte og redskaber til en hverdag med bevægelse, sunde madvaner og sunde fællesskaber, der alt sammen fører til en sund og positiv vægtudvikling.

Der starter nye forløb op i efterår og forår.
Deltagelse kræver henvisning fra egen læge.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen       
Tlf.: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Telefontid
Alle hverdage kl. 8-9 og kl.12-13

Ærø Kommunes diætist, sundhedsplejerske og jordemødre tilbyder individuelle forløb til gravide kvinder med BMI over 27 før graviditet.

Formålet med forløbet er at forebygge større vægtøgning hos denne målgruppe.    

Gennem hele forløbet vil der være fokus på hvad overvægt betyder for graviditet og fødsel, viden om og idéer til sunde kost- og motionsvaner der fører til en positiv vægtudvikling under graviditeten samt vedligeholdelse af disse vaner efter fødslen.

Der vil desuden være stor fokus på forældrenes vigtige roller for barnets sundhed, og hvordan forældres livsstil og sundhedsadfærd smitter af på børns sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Jordemødrene henviser den gravide kvinde til det individuelle forløb hos diætist Malene Jessen, og følger op på tiltagene ved jordemoderundersøgelserne.
Det individuelle forløb ved diætist Malene Jessen består af 4-6 samtaler under graviditeten samt 2 samtaler henholdsvis 4 og 6 måneder efter fødslen. Sundhedsplejersken vil herefter følge op på de aftalte mål og tiltag ved hjemmebesøgene i barnets første leveår.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen      
Tlf.: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Telefontid: alle hverdage kl. 8-9 og kl. 12-13

Sundhedsplejerske Dorte L. Madsen
Tlf. 23 70 12 07
Mail: dlm@aeroekommune.dk

Ældre borgere kan opleve ændringer i deres måltidsstruktur som fx kan ses ved et større uplanlagt vægttab, et lavt madindtag, et dårligt funktionsniveau og/eller akut opstået sygdom. På ældreområdet er der tilknyttet en diætist, som kan kontaktes ved behov for en udvidet ernæringsvejledning/ernæringsindsats.

Plejepersonale på ældreområdet anvender ”Skema til ernæringsvurdering” til at udrede, om borger har haft et uplanlagt vægttab.

Hvis du er bekymret for din pårørende eller har spørgsmål kan du kontakte plejepersonalet eller diætisten.

Kontakt:
Diætist Katrine Madsen                
Tlf.: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk   

Telefontid:
Alle hverdage kl. 13.30 – 14.30

Borgere der oplever problemer med uplanlagt vægttab eller er i risiko for dårlig ernæringstilstand (underernæring) kan henvises til forløb ved diætist via egen læge eller via sundhedsfagligt personale i Sundhedshuset.

Kontakt:
Diætist Katrine Madsen             
Tlf.: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk   

Telefontid:
Alle hverdage kl. 13.30 – 14.30

Hvis du har en hjertesygdom, diabetes type 2, mild til moderat KOL eller muskel-skelet lidelse, kan din læge henvise dig til en afklarende sundhedssamtale i Sundhedshuset. Her vil vi afdække dine ønsker og behov og i samarbejde tilrettelægge et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløb, hvilket kan indeholde:

 • Vejledning i at leve med en kronisk sygdom
 • 6, 8 eller 12 ugers træningsforløb
 • Individuel kost-/diætvejledningsforløb eller holdbaseret kostvejledning
 • Rygestopkursus
 • Forebyggende samtale om alkohol
 • Mindfulness

Det er gratis at deltage, men du skal så vidt muligt selv sørge for transport. Der kan undtagelsesvist bevilges kørsel.

Kontakt
De trænende terapeuter
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid
Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til dig, der har brug for hjælp til at blive røgfri.

På et rygestopkursus mødes du med andre, som er i samme båd som dig. Sammen får I hjælp til at stoppe med at ryge. På kurset får du værdifuld viden om rygestop, og du støttes og motiveres undervejs.

Kurserne gennemføres to gange om året og varetages af rygestopinstruktør Lone Horne, og rygestopinstruktør Stine Bjerregaard.

Tidspunkter for de gruppebaserede rygestopforløb til voksne annonceres i Ærø Ugeavis ca. 1 måned før start.

Kontakt
Rygestopinstruktør og sygeplejerske Lone Horne
Tlf.: 24 26 46 15
Mail: luh@aeroekommune.dk

Rygestopinstruktør Stine Bjerregaard
Tlf. 63 52 55 23
Mail: sbj@aeroekommune.dk

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 -15.00

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopvejledning til dig der har brug for hjælp til at blive røgfri, men er motiveret imellem to gruppebaserede rygestopkurser.

I en individuel rygestoprådgivning får du rådgivning og vejledning i rygestopsmekanismer. Sammen med rygestopsrådgiveren udarbejder I redskaber til adfærdsændringer, der kan føre til et varigt rygestop.

Kontakt
Rygestopinstruktør og sygeplejerske Lone Horne
Tlf.: 24 26 46 15
Mail: luh@aeroekommune.dk

Rygestopinstruktør Stine Bjerregaard
Tlf. 63 52 55 23
Mail: sbj@aeroekommune.dk

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 -15.00

Ærø kommune tilbyder gratis alkoholbehandling til borgere der ønsker at ændre vaner i forhold til deres alkoholforbrug. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borger har anmodet om at komme i behandling.

Alkohol behandlingen foregår:

En gang hver uge
Alkoholbehandlingen
Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18 1. sal
5970 Ærøskøbing

Alle hverdage ved:
Alkoholbehandlingen
Sankt Jørgens Vej 15
5700 Svendborg

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Kontakt
Tlf.: 62 23 66 66

Telefontid
Mandag-torsdag kl. 8-13 og fredag kl. 8-13.

Praktiske oplysninger
Der kræves ikke henvisning.
Hvis du ønsker det, kan du vælge at være anonym.

Spørgsmål vedr. behandling kan ske direkte til Behandlingscenteret i Svendborg eller til Forebyggelse og Sundhed i Ærø Kommune på:

Tlf.: 24 26 46 15

Afrusning
Har du brug for hjælp i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, kan du henvende dig i alkoholbehandlingen i Svendborg to gange om ugen. Ring og aftal en tid med alkoholbehandlingen, eller kontakt din egen læge/vagtlægen.

Om teamet:
Ærø Kommune har uddannet et team af medarbejdere, der kan rådgive og vejlede borgere og medarbejdere omkring alkoholrelaterede problematikker. Både borgere og medarbejdere i kommunen kan kontakte teamet.

Du kan kontakte Det rådgivende alkoholteam hvis:

 • du er bekymret for dit alkoholforbrug, og gerne vil tale om det
 • du er bekymret for en familie, hvor en af de voksne drikker for meget
 • du er bekymret for et familiemedlem, en ven, en nabo, en kollega der har et stort alkoholforbrug
 • du er bekymret for et barn af en der drikker for meget
 • du har svært ved at få talt med den, der drikker, eller med en pårørende
 • du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre
 • du har brug for redskaber til at spørge ind til andres alkoholforbrug eller alkoholvaner

Det rådgivende team kan:

 • Give dig gode råd om, hvordan du kan håndtere en svær situation. Hvad kan du fx sige eller skrive?
 • Rådgive borgere og medarbejdere om alkoholforbrug og vaner
 • Hjælpe med at opspore borgere der drikker for meget
 • Deltage i møder med en borger og borgerens familie – med eller uden andre medarbejdere fra Ærø Kommune.
 • Besøge en borger eller familie i eget hjem efter aftale 
 • Hjælpe dig med at få kontakt til andre ressourcer, fx alkoholbehandlingen.
 • Oplysning og information om deres arbejde til medarbejdere i – og udenfor kommunen

Kontaktoplysninger:

 • Gitte Friis Grydehøj - 29 61 55 88
 • Heidi Beck - 40 40 03 76
 • Lise Byrler - 29 46 10 95
 • Caroline Fabricius - 20 59 11 34
 • Dorte Madsen - 23 70 12 07

Det rådgivende Alkoholteam kan kontaktes i kommunens åbningstider.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig videre, men hvis vi ikke tager telefonen, skal du bare oplyse dit nummer og vi skal nok vende tilbage hurtigst muligt. Du kan også ringe til en af de andre numre som står ovenfor.

Du kan sende en mail til detraadgivendeteam@aeroekommune.dk

Vi vil gøre hvad vi kan for at svare tilbage hurtigst muligt.

Fylder hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?

Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til borgeren, der ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning til at komme ud af sit misbrug. Det er gratis at deltage, og borger behøver hverken at opgive navn eller CPR-nummer.

Der er ikke mulighed for medicinsk stofmisbrugsbehandling i det anonyme behandlingstilbud. Behandlingen tilbydes i grupper og varer typisk 4 måneder.

Den anonyme stofmisbrugsbehandling henvender sig til borgere som:

 • Er i uddannelse eller beskæftigelse 
 • Er over 18 år
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler
 • Har afklarede boligforhold
 • Har brug for anonymitet

Odense Kommune samarbejder med alle kommuner i Region Syddanmark. 
Tilbuddet er beliggende i Odense, Esbjerg og Kolding. Henvendelse sker direkte til tilbuddet via telefon, SMS eller e-mail med henblik på en anonym afklaringssamtale.

Kontakt:
Tlf.: 63 75 11 11
SMS: 51 77 73 27

Der er ingen faste telefontider, men opkald besvares i tidsrummet 8.30 – 15.30.
Mail besvares hurtigst muligt, på e-mail: pas@odense.dk

Odense:
Tlf.: 63 75 11 11 / SMS: 51 77 73 27
E-mail: pas@odense.dk
Se hjemmesiden her

Kolding:
Tlf.: 61 19 20 72
E-mail: stofmisbrugsbehandlingen@kolding.dk
Se hjemmesiden her

Esbjerg:
Tlf.: og SMS: 23 60 90 14
E-mail:heltanonym@esbjergkommune.dk
Se hjemmesiden her

Ambulant rådgivning og behandling til voksne fra 26 år der har et decideret misbrug – eller er afhængige af euforiserende stoffer.

Storafhængige misbrugere fra 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Dvs. stofmisbruget kan omfatte stoffer som; opiater og opiatlignende stoffer (morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetamin eller amfetaminlignende stoffer (fx ecstacy), hallucigener (fx LSD og visse svampearter), cannabisprodukter (fx hash, marihuana, pot) samt benzodiazepiner (fx stesolid, alupam og rohypnol).

Behandlingen finder sted
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk
Se hjemmesiden her

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Kvalitetsstandard for misbrugsindsats

Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til Familieambulatoriet på OUH, som forestår en koordineret indsats i et team bestående af læge, sygeplejerske og behandler og der arbejdes ud fra et koncept, hvor fokus er, at mindske misbruget. Teamet udarbejder handleplan til støtte for den gravide og det ufødte barn samt koordinerer samarbejde og indsats med relevante instanser så som kommunal sagsbehandler, privatpraktiserende læge og andre relevante personer.

Behandlingen finder sted
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk
Se hjemmesiden er

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Tilbuddet omfatter information om behandlingen, herunder virkningen af den ordinerede medicin. Der tages afsæt i at være pårørende, og hvordan man som pårørende kan undgå at blive inddraget i misbruget, men derimod i løsningen. Dette tilbud er specielt til den gruppe, som har en pårørende i ambulant behandling i Behandlingscentret.

Behandlingen finder sted:
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt:
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk  
Se hjemmesiden her  

Digital patientuddannelse til borgere, med diabetes type 2 og borgere med en hjertesygdom/hjertelidelse, igennem e-læring

Borgere i Ærø kommune med type 2-diabetes, hjertesygdom eller en hjertelidelse kan nu blive tilmeldt et digitalt tilbud som supplement til kommunens øvrige sundhedstilbud. På den måde kan man få viden og vejledning om sin sygdom når det passer bedst ind i en travl hverdag.

E-læring
Tilbuddet består af læringskurser (selvstudie). Et kursus for borgere med hjerteproblemer eller hjertelidelser og et kursus for borgere med type 2 diabetes. På kurserne kan man få viden om livet med type 2 diabetes eller livet med en hjertesygdom. Via internetter får man adgang til videoer og øvelser. E-læringskurset er et fleksibelt tilbud og kan tilpasses et arbejdsliv eller en travl hverdag. Informationerne på kurset gives både ved hjælp af lyd, billede og tekst.

Webinar
Undervejs i e-læringskurset kan man deltage i webinar med sundhedsprofessionelle og andre borgere i Danmark med type 2 diabetes eller en hjertesygdom. Et webinar er onlineundervisning, som foregår via en pc/tablet. Den sundhedsprofessionelle giver hverdagsnær inspiration til at leve godt med ens sygdom, og man har mulighed for, undervejs, at skrive med både den sundhedsprofessionelle og de andre deltagere, men man kan også bare se med og lytte.

For at deltage i Den Digitale Patientuddannelse kræver det kun en computer/tablet med internetadgang.

Ønsker du eller kender du nogen der kunne have lyst til at deltage, eller vil du gerne høre mere? Kontakt da:  

Type 2 diabetes:
Sygeplejerske Anita Weiss: Tlf.: 24 26 46 15, e-mail: awe@aeroekommune.dk
Diætist Malene B. Jessen: tlf.: 63 52 55 24. e-mail: mbj@aeroekommune.dk

Hjertesygdom eller hjertelidelse:
Fysioterapeut Daiana Häggman: tlf.: 30 35 49 63, e-mail: dhm@aeroekommune.dk

 

Internetpsykiatrien er et gratis behandlingstilbud, hvor du kan få behandlingen over internettet, hvis du lider af angst eller let til moderat depression. Behandling er baseret på kognitiv adfærdsterapi

Tilbuddet kræver:

 • At du har en adgang til en pc med internet og webcam, hvor du kan sidde uforstyrret
 • At du har lyst til at arbejde selvstændigt med øvelser i din hverdag
 • At du har lyst til skrive sammen med din behandler om, hvordan du har det

Vi kan hjælpe dig, hvis du:

 • Er over 18 år
 • Er bosiddende i Region Syddanmark
 • Har angst eller let til moderat depression 

Internetpsykiatrien kan ikke hjælpe, hvis du:

 • Samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelse eller beslægtede lidelser
 • Hvis din hovedproblematik er PTSD eller OCD
 • Har et misbrug af alkohol eller stoffer
 • Aktuelt er i anden psykoterapeutisk behandling
   

Anmod om behandling
Hvis du gerne vil i behandling i Internetpsykiatrien, skal du klikke på dette link:
Anmod om behandling i Internetpsykiatrien

Her bliver du bedt om at logge ind med NemID og svare på en række spørgsmål om dig selv og hvordan du har det.

Hvis du opfylder kriterierne for behandling, inviterer vi dig til en udredende samtale. Samtalen varer en time og foregår via video på computeren. Du bliver hjulpet, hvis teknikken driller

Læse mere her: ipsyk@rsyd.dk

Kontakt:
Sundhedskoordinator Stine Bjerregaard 
Telefon: 63 52 55 25
E-mail: sbj@aeroekommune.dk