Herunder finder du forskellige sundhedstilbud til børn og unge fra 6 til 25 år.

 

Ærø Kommunes diætist, sundhedsplejerske og idrætskoordinator tilbyder familiesamtaler til familier med overvægtige børn og unge. Med udgangspunkt i netop jeres familie får I vejledning, støtte og redskaber til en sund hverdag med bevægelse og gode madvaner, der fører til en sund og positiv vægtudvikling.

Hvem kan deltage?
Tilbuddet er gratis og henvender sig til familier med børn og unge i alderen 6-17 år der kæmper med overvægt, dvs. har et BMI over 90-percentilen for køn og alder.
Hvis du er i tvivl om dit barns BMI, kan du spørge din læge/sundhedsplejerske/diætist.

Forløbet:
Forløbet strækker sig over en periode på 2 år med familiesamtaler hver 6.-8. uge. Der vil være mulighed for fællesarrangementer med andre familier.

Deltagelse kræver henvisning fra egen læge.

Kontakt:
Sundhedsplejerske Dorte Lindberg Madsen
Tlf. 23 79 12 07
E-mail: dlm@aeroekommune.dk

Diætist Malene B. Jessen
Tlf. 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Telefontid:
Alle hverdage kl. 8-9 / 12-13
 

www.mindhelper.dk - Når man er ung og har tanekemylder

Mindhelper er en hjemmeside for unge I alderen 13-20 år.
Hjemmesiden informerer unge om en bred vifte af emner som spænder over alt fra kærestesorger og ensomhed til depression og angst.

Via www.mindhelper.dk kan unge, finde informationer omkring – og få hjælp til at håndterer nogle af de ting der kan skabe tankemylder, og som kan gøre hverdagen besværlig.

www.mindhelper.dk er du ikke alene.

Ærø kommune deltager i mindhelperprojektet i samarbejde med Trygfonden og:

 • Region Syddanmark
 • Assens kommune
 • Esbjerg kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Fanø kommune
 • Kerteminde kommune
 • Kolding kommune
 • Langeland kommune
 • Nyborg kommune
 • Odense Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Tønder kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen kommune
 • Ærø Kommune

Målet med sitet:
At sætte ind tidligt, og hjælpe unge, før problemer vokser dem over hovedet.

Emnerne spænder bredt og dækker over alt fra kærestesorger og ensomhed til depression og angst.

Via artikler, interviews, brevkassesvar og videoer får unge viden og værktøjer til en bedre mental sundhed. Herudover henviser mindhelper sitet ligeledes til steder, hvor unge kan få yderligere rådgivning og hjælp.

Mindhelper skal:

 • bidrage til at forebygge trivselsproblemer.
 • understøtte tidlig opsporing af trivselsproblemer.
 • hjælpe unge med at foretage relevante selvstøttende handlinger.
 • understøtte at unge søger hjælp på laveste relevante specialiseringsniveau.

Kontakt:
Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om mindhelper.dk, kan du kontakte sundhedskoordinator Stine Bjerregaard på:

Tlf.: 63 52 55 23
Sms: 20 40 06 39
Mail: sbj@aeroekommune.dk

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus Rygestop til er målrettet dig der er fra 13 til 25 år og ønsker at udforske rygeafvænning og rygestop.

På et rygestopkursus mødes du med andre unge, som oplever det samme som dig. Sammen får I hjælp til at stoppe med at ryge. Du er selv med til at forme og udforske forskellige veje til rygestop, og du vil blive støttet og motiveret undervejs af rygestopinstruktøren. I løbet af kurset bruger vi forskellige elektroniske hjælpemidler såsom youtube, mobiltelefon, computer og skype.

Kurserne gennemføres to gange om året og varetages af Stine Bjerregaard, som er uddannet rygestopinstruktør målrettet unge.

Kontakt:
Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig et rygestopkurset, kan du kontakte rygestopinstruktør Stine Bjerregaard på:

Tlf.: 63 52 55 23
Sms: 20 40 06 39
Mail: sbj@aeroekommune.dk

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopvejledning til dig der har brug for hjælp til at blive røgfri, men er motiveret imellem to gruppebaserede rygestopkurser.

I en individuel rygestoprådgivning får du rådgivning og vejledning i rygestopsmekanismer. Sammen med rygestoprådgiveren udarbejder I redskaber til adfærdsændringer, der kan føre til et varigt rygestop.

Kontakt;
Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig rygestopkurset, kan du kontakte rygestopinstruktør Stine Bjerregaard på:

Tlf.: 63 52 55 23
Sms: 20 40 06 39

Telefontid:
Hverdage kl. 9.00 -15.00
Mail: sbj@aeroekommune.dk

TUBA – terapeutisk rådgivning til unge med misbrugende forældre

Hvis du oplever, at dine forældre drikker for meget eller tager stoffer, så er du langt fra den eneste. 122.000 børn vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer. TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer.

Måske er du ked af, at dine forældre drikker eller tager stoffer. Det kan også være du er i tvivl om, hvorvidt dine forældres misbrug er normalt, eller om det er dig, der er noget galt med. Det er meget normalt at have de tanker, men hos TUBA er en af de vigtigste opgaver at fortælle, at det aldrig er dig, der er noget galt med, når de voksne har et misbrug.

Hjælpen i TUBA er først og fremmest rådgivning og terapeutisk støtte, via individuelle tilrettelagte samtaler med dig. Det at vores forløb er individuelt tilrettelagte betyder, at vi tilpasser vores arbejde til dig som ung, og du har mulighed for at tale om netop de emner du er optaget af. Vores tilbud er gratis, og består samlet set af følgende:

 • Terapi og rådgivning, i Frivagten, Markgade 1, 5960 Marstal.

 • Online tilbud via TUBAs hjemmeside – www.tuba.dk

  o   Chat rådgivning, individuel- og gruppechat

  o   Brevkasse, hvor unge kan skrive ind til en rådgiver om dilemmaer m.m.

  o   Debatforum, hvor unge kan kommunikere med hinanden

 

På Ærø har TUBA rådgivningen til huse på Frivagten;

Markgade 1, 1. sal,
5960 Marstal.

Der er åbent hver tirsdag

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil i kontakt med TUBA på Ærø:

Louise Theil Dorph
E-mail: aeroe@tuba.dk,
Telefon: 30672480, mandag-torsdag
Læs mere på: www.tuba.dk

Eller

Sundhedskoordinator:
Stine Bjerregaard

Tlf.: 63525523, mandag-fredag (9-15)
Mail: sbj@aeroekommune.dk

 

Du får rådgivning og behandling:
Alkoholbehandlingen tilbyder gratis rådgivning om alkohol og alkoholbehandling, hvis du gerne vil tale med en rådgiver om dine alkoholvaner eller ændre disse.

Måske synes du, at alkohol er kommet til at fylde for meget i din hverdag, og dine omgivelser - venner, familie, kolleger - har måske sagt, at de er bekymrede for dig. I Alkoholbehandlingen kan du få en snak med en af vores professionelle behandlere - sygeplejerske eller socialrådgiver - om hvordan alkohol påvirker dig og din hverdag, og du kan høre om dine muligheder for at få hjælp.

Du er velkommen - med eller uden henvisning:
Enhver kan henvende sig hos os uden henvisning. Hvis du ikke ønsker at henvende dig alene, kan du tage en ven eller et familiemedlem med. Du kan også blive henvist fra din egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger, kriminalforsorg, sagsbehandler eller andet. Alle unge, der drikker for meget, og som ønsker at ophøre med eller reducere deres alkoholforbrug

Familieterapi:
Behandling til hele familien. Når et menneske drikker for meget, påvirker det i høj grad resten af familien. Ved at inddrage partneren og evt. andre familiemedlemmer i behandlingen får alle i familien indsigt i, hvordan alkohol har påvirket familien, og hvad der skal til for at ændre alkoholvanerne og familiens samspil i en positiv retning

Alkoholbehandlingen foregår

En gang om ugen:
Alkoholbehandlingen på Ærø
Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18 1. sal
5970 Ærøskøbing

Alle hverdage ved:
Alkoholbehandlingen
Sankt Jørgens Vej 15
5700 Svendborg

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Kontakt:
Tlf.: 62 23 66 66

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8-13 og fredag kl. 8-13.
Hvis du ønsker det, kan du vælge at være anonym.

Afrusning:
Har du brug for hjælp i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, kan du henvende dig i alkoholbehandlingen i Svendborg to gange om ugen. Ring og aftal en tid med alkoholbehandlingen, eller kontakt din egen læge/vagtlægen.

Om teamet:
Ærø Kommune har uddannet et team af medarbejdere, der kan rådgive og vejlede borgere og medarbejdere omkring alkoholrelaterede problematikker. Både borgere og medarbejdere i kommunen kan kontakte teamet.

Du kan kontakte Det rådgivende alkoholteam hvis:

 • du er bekymret for dit alkoholforbrug, og gerne vil tale om det
 • du er bekymret for en familie, hvor en af de voksne drikker for meget
 • du er bekymret for et familiemedlem, en ven, en nabo, en kollega der har et stort alkoholforbrug
 • du er bekymret for et barn af en der drikker for meget
 • du har svært ved at få talt med den, der drikker, eller med en pårørende
 • du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre
 • du har brug for redskaber til at spørge ind til andres alkoholforbrug eller alkoholvaner

Det rådgivende team kan:

 • Give dig gode råd om, hvordan du kan håndtere en svær situation. Hvad kan du fx sige eller skrive?
 • Rådgive borgere og medarbejdere om alkoholforbrug og vaner
 • Hjælpe med at opspore borgere der drikker for meget
 • Deltage i møder med en borger og borgerens familie – med eller uden andre medarbejdere fra Ærø Kommune.
 • Besøge en borger eller familie i eget hjem efter aftale 
 • Hjælpe dig med at få kontakt til andre ressourcer, fx alkoholbehandlingen.
 • Oplysning og information om deres arbejde til medarbejdere i – og udenfor kommunen

Kontaktoplysninger:

 • Gitte Friis Grydehøj - 29 61 55 88
 • Heidi Beck - 40 40 03 76
 • Lise Byrler - 29 46 10 95
 • Caroline Fabricius - 20 59 11 34
 • Dorte Madsen - 23 70 12 07
 • Pernille Bolding - 63 52 55 23

Det rådgivende Alkoholteam kan kontaktes i kommunens åbningstider.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig videre, men hvis vi ikke tager telefonen, skal du bare oplyse dit nummer og vi skal nok vende tilbage hurtigst muligt. Du kan også ringe til en af de andre numre som står ovenfor.

Du kan sende en mail til detraadgivendeteam@aeroekommune.dk

Vi vil gøre hvad vi kan for at svare tilbage hurtigst muligt.

Ambulant rådgivning og behandling til unge i alderen 14-25 år der har et eksperimenterende brug eller et decideret misbrug af euforiserende stoffer. Har du akut brug for hjælp i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, kan du henvende sig i Behandlingscenteret i Svendborg ml. kl. 9-10 mandag og torsdag eller til egen læge/vagtlæge.

Samtalebehandling
Behandlingen tager udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring den unges psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger, samtalerne foregår individuelt eller på gruppebasis.

Stoffri/medicinunderstøttende behandling
Behandlingen er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes med lægeordineret medicin (dog ikke substitutionsmedicin).

Unge med psykiske lidelser
Ungeafdelingen tilbyder lægefaglig og terapeutisk behandling af unge med dobbeltbelastning. Unge med svære psykiske lidelser henvises til behandling i andet regi, fortrinsvis de regionale behandlingstilbud, og Ungeafdelingen indgår i et koordineret samarbejde i forhold hertil.

Gravide stofmisbrugere
Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til og samarbejde med Familieambulatoriet på OUH, som forestår en koordineret indsats mellem kommune, sygehusvæsen, egen læge m.fl.

Rådgivning
Enkeltstående samtaler evt. anonymt – personlige eller telefoniske – vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter.

Hver onsdag i lige uger:
Frivagten 
Markgade 1
5960 Marstal

Hver onsdag i ulige uger:
Job og Voksencentret
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing 

Stofmisbrugsbehandlingen foregår alle hverdage ved:
Ungeafdelingen (14-25 år)
Nyborgvej 4, 1. sal
5700 Svendborg

Kontakt:
Telefon: 62 23 65 50
Mail: ungdomsraadgivningen@svendborg.dk

Telefontid for ikke akutte henvendelser:
Mandag-torsdag kl. 8-13 og fredag kl. 8-13.

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Du kan rette direkte henvendelse til ungeafdelingen. Den unge kan selv opsøge afdelingen, eller blive henvist af forældre, kommunal sagsbehandler, egen læge psykiatrien, kriminalforsorgen mv. Indskrivning af unge under 18 år, kan kun ske med forældresamtykke.

Akutte henvendelser:
62 23 66 66 

Kvalitetsstandard for misbrugsindsats

Tilbuddet omfatter information om behandlingen, herunder virkningen af den ordinerede medicin. Der tages afsæt i at være pårørende, og hvordan man som pårørende kan undgå at blive inddraget i misbruget, men derimod i løsningen. Dette tilbud er specielt til den gruppe, som har en pårørende i ambulant behandling i Behandlingscentret.

Behandlingen finder sted:
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt:
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk  
Se hjemmesiden her  

I MandSnak kan man ringe og tale om stort og småt. I et samfund, hvor stress, ensomhed og et stigende forventningspres, kan det være svært at lukke op for det man går og tumler med. Alle mennesker oplever fra tid til anden at føle sig alene, nedtrykt eller endda afskåret fra deres omgivelser.

Når den følelse indtræffer, er mænd ikke altid være så gode til at forholde sig til, hvad man skal stille op. Mange unge mænd kommer derfor til at lukke venner og familie ude og isolere sig fra omgivelserne.

MandSnak er et fællesskab, der bygger på tillid og anonymitet, der er nemlig langt flere unge mænd, der går og roder med små og store udfordringer, end man skulle tro. Løsningen er ofte tættere på, end det ser ud. Du er velkommen til at ringe til os og få en snak.

Telefonnummer og åbningstider:

RING ANONYMT PÅ: 42 90 90 14,
18.00-22.00 (MANDAG OG TORSDAG)

Du kan læse mere her

Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte:

Sundhedskoordinator
Stine Bjerregaard 
Telefon: 6352552
E-mail: sbj@aeroekommune.dk