Sundhedstilbud til børn og unge 

 

Mindhelper.dk er et onlinebaseret tilbud til dig, der har brug for hjælp med små eller store problemer. Klik ind på mindhelper og få viden om mental sundhed, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp i brevkassen eller vejledning til mere hjælp andre steder.

Sitets temaer kan være:

 • Stress og angst
 • Kærlighed og sex
 • Følelser og humør
 • Mobning, venner og familie
 • Ensomhed
 • Afhængighed og misbrug
 • Identitet
 • Sundhed, fysisk og psykisk
 • Sociale medier
 • Skole og uddannelse

Har du spørgsmål til mindhelper.dk, så tag endelig kontakt.

Kontakt
Sundhedskoordinator Pernille R. Bolding 
Tlf. 63 52 55 23 / SMS 20 40 06 39
Mail: prb@aeroekommune.dk

 

Seksualitet, sex, sygdomme, følelser, grænser, onani og meget mere i den retning kan ofte være enormt svært at snakke om, men det kan også fylde rigtig meget. Derfor har vi her samlet en række gode links, hvor du kan søge information og få gode råd i forbindelse med sex og samliv.

Nyttige links:

Om sexsygdomme:
Det er langt fra alle sexsygdomme, der giver tydelige symptomer som fx svie, kløe eller udslæt. Det betyder, at man ikke nødvendigvis kan mærke, at man er blevet smittet.

Hvis man har haft sex uden at bruge prævention, er det derfor altid en god idé at gå til lægen og bliver testet – hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark, både mænd og kvinder kan få det og sygdommen kan have alvorlige konsekvenser hvis ikke den behandles – bl.a. nedsat fertilitet, ufrivillig barnløshed, kroniske underlivssmerter og betændelse i kønsorganerne – se mere her.

Rådgivning hos TUBA er til dig mellem 14 og 35 år, der kommer fra familier med alkohol- og/eller misbrugsproblemer. Du kan selv tilmelde dig, og du har mulighed for at være anonym. Tilbuddet er gratis.

TUBA tilbyder individuel- eller gruppeterapi. Du aftaler selv forløbet med TUBA’s rådgiver. Samtalen kan finde sted i Frivagten i Marstal, men du kan også benytte dig af online rådgivning. 

Kontakt

Louise Theil Dorph
Frivagten, Markgade 1
5960 Marstal
Tlf.: 30 67 24 80
Mail: ljt@tuba.dk

Online rådgivning

Klik ind på TUBA’s egen hjemmeside her 

Her kan du få rådgivning via chat eller brevkasse og du kan kommunikere med andre i samme situation.

Klik her hvis du vil vide noget om hvornår man har et misbrug.

”Sund vægt i familien” tilbydes til hele familien til børn med overvægt. I følges de første to år, og derefter tilbydes I halvårlige kontroller af barnets vægtudvikling.

I vil modtage samtaler og vejledning af diætist og sundhedsplejerske, der bl.a. indeholder støtte og redskaber til en sundere livsstil, der skal føre til en positiv vægtudvikling.

Begge forældre og søskende opfordres til at deltage i samtalerne.

Det kræver en henvisning at deltage, og det kan I få hvis en eller flere af jeres børn har et BMI over 90 % percentilen for køn og alder. Samtidig skal I være motiveret til livsstils- og adfærdsændringer.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Dorte Madsen.

Kontakt
Dorte Lindberg Madsen
Tlf: 23 70 12 07
Mail: dlm@aeroekommune.dk

Ærø Kommune har et team af medarbejdere, der er uddannet til at rådgive og vejlede borgere og medarbejdere omkring alkoholrelaterede problematikker. Alle kan kontakte teamet.

Det rådgivne alkoholteam kan:
 • Rådgive om alkoholforbrug og vaner
 • Hjælpe med at få kontakt til en alkoholbehandler eller en stofmisbrugsbehandler
 • Rådgive, hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, en nabo, en kollega – eller deres børn.
 • Give dig gode råd om håndtering af en svær alkoholrelateret situation
 • Besøge en borger eller familie i eget hjem efter aftale, eller deltage i møder – med eller uden andre medarbejdere fra Ærø Kommune
Kontakt én af teamets medarbejdere:
 • Henriette Stærke, sygeplejen - 24 26 46 15
 • Pernille R. Bolding, Sundhedshuset - 63 52 55 23 
 • Gitte Friis Grydehøj, Job- og Voksencentret - 29 61 55 88
 • Dorte L. Madsen, Sundhedsplejen – 23 70 12 07
 • Heidi Beck, Familiekonsulent – 40 40 03 76


Det rådgivende alkoholteam kan kontaktes i kommunens åbningstider eller send en mail til detraadgivendeteam@aeroekommune.dk

 

Er der én i din familie, mor eller far, der drikker for meget alkohol? Så findes der flere muligheder for hjælp.

 • Find tilbuddet ” TUBA – Rådgivning til dig, der er barn af alkohol- eller stofmisbruger” her på siden
   
 • Barnets Blå Hus i Svendborg er et mødested og fristed for børn mellem 0 - 13 år, der vokser op i familier med særlige udfordringer såsom alkoholproblemer. Du kan komme alene i huset eller sammen med din familie. Det er gratis, og de voksne er rigtig gode til at hjælpe børn i din situation. Ring 23 33 44 68 eller 61 24 14 68 – se mere her.
   
 • Hjælp og vejledning helt digitalt - så besøg alkolinjen.

Er du over 18 år og har selv et alkoholproblem, henviser vi dig til tilbuddet ”alkoholbehandling”.

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg Kommune
Sankt Jørgens Vej 15,
5700 Svendborg
Mail: abc@svendborg.dk
Tlf. 62 23 66 66
Alle hverdage kl. 8-13 - fredag dog kl. 8-12.

Læs mere om Alkoholbehandlingen og deres tilbud her.

Alkoholbehandlingen i Svendborg har tilbud til pårørende. "Pårørende” kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et alkoholoverforbrug.

Individuelle rådgivende samtaler tilbydes til pårørende til én, der allerede er i behandling. Samtalerne tilpasses individuelt.

Pårørende til én, der drikker for meget - og som endnu ikke i behandling – har mulighed for at deltage i et gruppebaseret kursusforløb over seks gange á to timer.

Kursets formål:

 • At passe på sig selv
 • At motivere den, der drikker for meget, til at drikke mindre
 • At motivere den med alkoholproblemet til at gå i behandling

 

Der er løbende optag til kurset. Dvs. den pårørende kan starte kort tid efter, at de har været til en FORsamtale hos en behandler.

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg

Tlf. 62 23 66 66 (Mandag-torsdag kl. 8-13, fredag kl. 8-12)
Mail: abc@svendborg.dk

Du kan også få hjælp og gode råd digitalt på Alkohollinjen

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til dig, der har brug for hjælp til at blive fri for tobak.

Du får rådgivning og vejledning i afhængig, afvænningsprocessen samt redskaber til adfærdsændringer i hverdagen, der kan føre til et varigt rygestop.

Kurset er også for dig, der ryger e-cigaretter og røgfri tobak (eksempelvis snus).

Rygestopkurset varetages af rygestopvejleder Pernille R. Bolding, og planlægges individuelt eller i hold afhængig af efterspørgsel. Kontakt Pernille og hør nærmere om mulighederne.

Kontakt
Rygestopvejleder Pernille R. Bolding
Tlf. 63 52 55 23
Mail: prb@aeroekommune.dk

Digitale tilbud

Bliv røgfri digitalt med X-hale – findes også som app.

Snuser du? Se her.

Er du under 25 år og har et forbrug af hash eller andre stoffer, som du gerne vil have hjælp til at gøre noget ved, tilbyder Ungeafdelingen i Svendborg behandling, rådgivning og vejledning, alt efter hvad du har brug for. Tilbuddet kræver ikke henvisning, og du aftaler selv med behandleren hvilket mødested, der passer dig bedst.

Samtalerne kan foregå følgende steder: 

 • Ungeafdelingen, Nyborgvej 4, 1. sal,5700 Svendborg
  Åbningstider:
  Mandag-onsdag kl. 8.00-15.30 - Torsdag kl. 8.00-17.30 - Fredag kl. 8.00-13.00
   
 • Frivagten, Markgade 1, 5960 Marstal - Onsdage
   
 • Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing - Onsdage


Du aftaler tidspunkt og mødested med behandleren.

For opstart af samtale og forløb:
Misbrugsbehandler på Ærø
Telefon: 62236554
Mobil: 30107077
Mail: michael.holst@svendborg.dk

Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
Telefon: 66 23 65 50 / SMS: 29 66 57 80
Mail: ungeafdelingen@svendborg.dk

Behandlingscenter Svendborg tilbyder også råd og vejledning til dig, der er pårørende til en, der har et stofmisbrug. ”Pårørende” kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et stofmisbrug. Du skal være over 18 år.

Samtaler med pårørende er oprettet med det formål at skabe et rum, hvor pårørende har mulighed for at få oplysninger, råd og vejledning om brug/misbrug af stoffer og adfærd som følge heraf.

Læs mere her

Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning.


Kontakt
Behandlingscenter Svendborg
Tlf.: 62 23 49 90
Mail: behsv@svendborg.dk

Er du under 18 år, se da TUBA’s rådgivningstilbud her.

Ærø Kommune har et onlinebaseret tilbud til borgere med angst og depression.

Indsatsen er målrettet angst- og depressionsramte, der på grund af fx social angst, manglende

overskud, tristhed, geografisk isolation eller ønske om anonymitet er forhindret i at deltage i

gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde. Kurset er ikke psykiatrisk eller psykologisk behandling, og kan ikke erstatte behandling.


Kursets opbygning
Kurset består af 6 moduler, af ca. 1 times varighed. Kurset giver konkrete redskaber, der hjælper deltagerne med at få mere kontrol over hverdagen. Deltagerne skal selv afprøve en række aktiviteter på deres computer, og kan gøre det, når det passer dem. Kurset består af en række live undervisninger, hvor en instruktør samler op på de aktiviteter, som hver kursusdeltager har gennemgået derhjemme.


Forsamtale
Inden opstart på kurset skal borgeren have en forsamtale med en medarbejder fra Ærø Kommune.  Dette kan med fordel ske via en telefonsamtale. Samtalerne tager omkring en halv time og skal sikre, at borgeren bliver klædt på til kurset, og føler sig hjulpet tilstrækkeligt i gang.

Eksempler på emner:

 • Håndtering af symptomer som fx træthed, tristhed eller uro
 • Fysisk aktivitets og humør
 • Håndtering af angst og depression
 • Netværk og samvær med andre
 • Handleplaner og problemløsning
 • Bedre kommunikation
 • Muskelafspænding
 • At forebygge tilbagefald

For tilmelding og information

Kontakt
Pernille R. Bolding
Tlf. 63 52 55 23
Mail: prb@aeroekommune.dk