Det er visionen i Ærø Kommunes sundhedspolitik, at alle er inspireret til et sundt og godt liv.
Ærø Kommune vil gerne skabe rammer for et godt, sundt og langt liv for ærøboerne.

 

Ærø Kommunes Sundhedshus danner rammen om kommunens sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

Her kan du f.eks. få vejledning om, hvad du gør, hvis du ønsker at spise sundere eller ønsker at blive røgfri.

Har du brug for hjælp til at komme tilbage efter en kræftsygdom, eller har du brug for at lære at leve med KOL, foregår det også i Sundhedshuset.

I Sundhedshuset er der desuden træningsfaciliteter, som kan benyttes både af patienter på sygehuset og af kommunens øvrige borgere.

Sundhedshusets adresse er:
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Sund mad er en del af et godt liv.

Har du KOL, type 2 diabetes eller hjertesygdom, kan du få individuel kostvejledning som en del af et forløb.

Online rådgivning om kost for børn og unge
Cyberhus.dk tilbyder børn og unge online rådgivning om kost. Her kan du spørge en kostvejleder om råd i forbindelse med kost, motion og ernæring. Du kan vælge at være anonym.

Brevkassen er åben hele døgnet, og svar på spørgsmål vil kunne findes på hjemmesiden senest en uge efter, det er modtaget.

Medarbejderne i cyberhus.dk har tavshedspligt, så du kan tale med dem om alt det, der optager dig - også det, der er svært at tale om.

Læs mere på cyberhus.dk 

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til dig, der har brug for hjælp til at blive røgfri.

På et rygestopkursus mødes du med andre, som er i samme båd som dig. Sammen får I hjælp til at stoppe med at ryge. På kurset får du værdifuld viden om rygestop, og du støttes og motiveres undervejs.

Kurserne gennemføres to gange om året og varetages af rygestopinstruktør Lone Horne, som har mange års erfaring med at rådgive i rygestop. Tidspunkter annonceres i Ærø Ugeavis ca. 1 måned før start.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig rygestopkurset, kan du kontakte rygestopinstruktør og sygeplejerske Lone Horne på:

Tlf.: 24 26 46 15

Telefontid: hverdage kl. 8.00 -15.00

Mail: luh@aeroekommune.dk

Har du et bekymrende forbrug af alkohol, tilbyder Ærø Kommune behandling. Behandlingen er gratis og skal iværksættes senest 14 dage efter, at du har anmodet om at komme i behandling.

Alkoholbehandlingen foregår alle hverdage ved:

Behandlingscenteret
Sankt Jørgens Vej 15
5700 Svendborg

– samt hver tirsdag i behandlingsenheden på Ærø, som er beliggende på:

Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18 1. sal
5970 Ærøskøbing

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg på:

Tlf.: 62 23 66 66
Telefontid: mandag-torsdag kl. 8-13 og fredag kl. 8-13.

Der kræves ikke henvisning.

Hvis du ønsker det, kan du vælge at være anonym.

Spørgsmål vedr. behandling kan ske direkte til Behandlingscenteret i Svendborg eller til Voksenområdet i Ærø Kommune på:

Tlf.: 63 52 50 00

Akut brug for hjælp
Har du akut brug for hjælp i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, kan du henvende dig i Behandlingscenteret i Svendborg ml. kl. 9-10 mandag og torsdag eller til egen læge/vagtlæge.

Mobilt alkoholteam i Ærø Kommune
Ærø Kommune har uddannet et team på tre medarbejdere. Både borgere og medarbejdere i kommunen kan kontakte dem.
Læs mere her.

Gratis og anonym telefonrådgivning om alkoholproblemer
Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. Her vejleder professionelle rådgivere dig om, hvad du kan gøre for at komme videre. Du kan også få information om, hvor du eller din pårørende kan få mere hjælp til en positiv forandring.

Ring gratis på tlf.: 80 200 500

Åbningstid: alle hverdage kl. 11.00 – 15.00

Hvis du har en hjertesygdom, diabetes 2 eller mild til moderat KOL, kan din læge henvise dig til et træningsforløb.

Du kan også selv kontakte Ærø Kommunes terapeuter. Du kan finde terapeuternes kontaktinformationer her.

Ud over træning vil du blive tilbudt undervisning og vejledning i at leve med en kronisk sygdom, herunder individuel kostvejledning ved vore sygeplejersker.

Forløbsbeskrivelse:

 • individuel programlægning
 • fastsættelse af mål for forløbet
 • 60 minutters fysisk træning x2 ugentligt på hold
 • undervisning i at leve med kronisk sygdom samt relevante emner inden for KOL, hjertesygdom og diabetes type 2. Foregår ved sygeplejerskerne.
 • evaluering af mål
 • varighed: har du KOL, tilbydes du 12 ugers træning; har du diabetes, tilbydes du 8 ugers træning; har du en hjertesygdom, tilbydes du 6 ugers træning.

 

Det er gratis at deltage, men du skal så vidt muligt selv sørge for transport. Der kan undtagelsesvist bevilges kørsel.

Har du eller har du haft en kræftsygdom, og vil du gerne have hjælp til at genvinde de tabte kræfter og bedre kunne mestre hverdagen, så tilbyder Ærø Kommune et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb.

Hvad kan tilbuddet indeholde?
Tilbuddet indeholder bl.a.:

 • træningsforløb hos fysioterapeut på hold for kræftramte 2 gange ugentlig i max. 12 uger
 • vejledning og samtaler hos sygeplejerske. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin, kost, rygeophør
 • vejledning hos ergoterapeut
 • vejledning omkring hjælpemidler
 • kontakt til sagsbehandler, jobcenter

Hvordan henvender man sig?
Din praktiserende læge eller sygehuset kan sende en henvisning til terapeuterne i Ærø Kommune.

Du kan finde terapeuternes kontaktinformationer her.

Når kommunen har modtaget din henvendelse, vil du blive indkaldt til en afklaringssamtale hos en sygeplejerske med efteruddannelse i kræftrehabilitering. I denne samtale vil I sammen planlægge et individuelt rehabiliteringsforløb ud fra dine behov.

Praktiske oplysninger
Tilbuddet er gratis.

Afklaringssamtalen kan enten foregå i sundhedsklinikken eller hjemme hos dig selv.

Træning hos fysioterapeut foregår i træningssalen i Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing tirsdag og fredag kl. 10-11. Du kan starte, når det passer ind i dit forløb.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visiteret til kørsel.

Rehabiliteringsforløbet afsluttes med en samtale hos sygeplejerske og/eller fysioterapeut. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning.

Hvis du har demens, problemer med at huske eller besvær med at udføre velkendte opgaver, har Ærø Kommune en række tilbud til dig:

 • Råd og vejledning
 • Særlige botilbud og midlertidige ophold

Råd og vejledning
Demenskoordinator
Du kan kontakte kommunens demenskoordinator om råd og vejledning om demens og evt. aftale et hjemmebesøg:

Demenskoordinator Jette Roust Iversen

Tlf.: 30 34 30 19
Telefontid: mandag, onsdag og fredag: kl. 8.00 – 9.00 og 12.30-13.30

Mail: jri@aeroekommune.dk

Visitation
Hvis du har behov for praktisk hjælp som f.eks. rengøring, kan du kontakte visitatorerne på:

Tlf.: 63 52 55 08
Telefontid: Mandag – torsdag: kl. 8.00 – 9.00 og kl. 12.00-13.00. Fredag: kl. 8.00 – 9.00.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Særlige botilbud
Du kan bo permanent på demenscenter Søkilden. På demenscenteret er der medarbejdere med særlig viden om de behov for hjælp og støtte, som sygdommen kan medføre.

Midlertidigt ophold
Ved sygdom m.m. kan du få bevilget et midlertidigt ophold.

Få mere viden om demens
Har du lyst til at læse mere om demens, kan du finde information på Nationalt Videnscenter for Demens → her 

Hvis du er pensionist og på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage på et almindeligt ældre-idrætshold, kan du melde dig til ”ældregymnastik”.

Der er holdstart om efteråret, og detaljerede oplysninger annonceres i Ugeavisen Ærø. Der kræves ikke lægehenvisning.

Der trænes 1 gang ugentligt 1 time efterfulgt af ½ times socialt samvær.

Ønsker du yderligere information bedes du rette henvendelse til Dagcenter Ærø.

Du finder Dagcenter Ærøs kontaktinformationer her.

Ærø Kommune tilbyder Sund Vægt-forløb til alle voksne med BMI over 30, som ønsker et sundt og varigt vægttab.

Forløbet strækker sig over fem måneder og indeholder individuelle samtaler, gruppevejledninger samt praktisk madlavning.

Efter forløbet vil du have fået indsigt i dine sundhedsmæssige problemstillinger samt redskaber, der kan føre til varigt vægttab. 

Har du lyst til at deltage, skal du henvises via egen læge.  

For yderligere information kan du kontakte sundheds- og forebyggelsesområdets diætist.

Du finder diætistens kontaktinformationer her.