Sundhedsberedskabsplanen er et værktøj til håndtering af større hændelser og kriser.

Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsnets evne til at kunne udvide og omstille sin
behandlings- og plejekapacitet m.v. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser, herunder krig.