Klager til Styrelsen for Patientsikkerhed skal indsendes digitalt.

Alle klager, som sendes med mail eller post vil blive afvist – dog med undtagelser for borgere, der er fritaget for digital post eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør om borgere kan fritages for at klage digitalt.