Klager til Styrelsen for Patientsikkerhed skal indsendes digitalt.

Alle klager, som sendes med mail eller post vil blive afvist

– dog med undtagelser for borgere, der er fritaget for digital post eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør om borgere kan fritages for at klage digitalt.

 

Klage over patientrettigheder

Klage over sunhedsfaglig behandling