Klager til Styrelsen for Patientsikkerhed skal indsendes digitalt.

Alle klager, som sendes med mail eller post vil blive afvist

– dog med undtagelser for borgere, der er fritaget for digital post eller som ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør om borgere kan fritages for at klage digitalt.