Hjælpemidler kan deles op i fire kategorier:

1. Kropsbårne hjælpemidler, som er hjælpemidler, der er tilpasset dine personlige behov. Det kan f.eks. være proteser, støttestrømper, høreapparat, synshjælpemidler eller ortopædisk fodtøj samt engangshjælpemidler som bleer, urinposer, diabetes- og stomihjælpemidler.

2. Genbrugshjælpemidler, som udlånes fra kommunens hjælpemiddelcentral og leveres tilbage efter endt brug. Det kan f.eks. være senge, lifte, kørestole, rollatorer, badetaburetter, el-kørestole og nødkaldeanlæg.

3. Boligændringer – små som store – på grund af en funktionsnedsættelse. Typiske boligændringer er fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, indretning af køkken og bad m.v.

4. Handicapbil, hvortil du kan søge om støtte til køb eller særlig indretning.

Herunder kan du finde mere information om disse fire slags hjælpemidler.

 


Kropsbårne hjælpemidler er hjælpemidler, der er tilpasset dine personlige behov. Det kan dreje sig om:

 • arm- og benproteser
 • kompressionsstrømper
 • ortopædiske sko
 • fodindlæg
 • diabeteshjælpemidler
 • bleer
 • parykker
 • stomihjælpemidler
 • synshjælpemidler
Hvem kan søge?

Du kan søge om støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse, og kommunen vurderer, at hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette din dagligdag
 • er en forudsætning for, at du kan udøve et erhverv

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om støtte gennem dit lokale jobcenter.

Arm- og benproteser og høretekniske hjælpemidler

Disse hjælpemidler søges hos terapeuterne.

Kompressionsstrømper, bleer, urinposer, stomihjælpemidler m.m.
Disse hjælpemidler søges hos hjemmesygeplejen.

Ortopædiske sko, fodindlæg og parykker
Disse hjælpemidler søges hos Ældre- og Sundhedskontoret

Synshjælpemidler
Har du behov for synshjælpemidler, skal du henvende dig til:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Heden 11
5000 Odense C

Tlf.: 99 44 34 00

Mail: syn.fyn@rsyd.dk

Det er Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der undersøger dit behov. CKV fremsender efterfølgende oplysningerne til Ældre- og Sundhedskontoret i Ærø Kommune, som behandler din sag.

Høreapparater
Vil du søge om bevilling af høreapparat, skal du henvende dig til høreklinikken på OUH:

Tlf.: 65 41 25 36
Telefontid: mandag: kl. 9.00-12.00, tirsdag – fredag: kl. 8.00-12.00.

Mail: ouh.aud@ouh.regionsyddanmark.dk

Du kan også henvende dig til høreklinikken på Sønderborg Sygehus:

Tlf.: 74 18 24 65
Telefontid: kl. 9.00 – 12.00

Ønsker du mere information om procedurer og kontakt vedrørende høreapparatbehandling, anbefales det at gå til Region Syddanmarks hjemmeside 

 

Genbrugshjælpemidler udlånes fra Ærø Kommunes hjælpemiddelcentral. Genbrugshjælpemidler kan f.eks. være senge, lifte, kørestole, rollatorer, badetaburetter, el-kørestole eller nødkaldeanlæg.

Det er Ærø Kommune, som udlåner hjælpemidlet til dig. Du skal derfor levere hjælpemidlet tilbage, når du ikke længere har behov for det.

Du har også mulighed for at søge om helt almindelige forbrugsgoder, hvis de kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne. Det kan f.eks. være el-scootere og trehjulede ladcykler.

Hvem kan søge?
Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal hjælpemidlet, du ansøger om:

 • i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kunne lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • eller være nødvendig for, at du kan udføre et erhverv

Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet – eventuelt via egen læge.

Hvor kan jeg søge?
Genbrugshjælpemidler søges hos terapeuterne.  

Ærø kommune kan mod betaling yde udlån af hjælpemidler til midlertidigt brug til følgende personer, som enten har bopæl eller ophold på Ærø:

 • Personer, som kommer til Ærø og har et skriftligt betalingstilsagn fra egen hjemkommune.
 • Personer med handicap, som kommer til Ærø og har brug for at låne hjælpemidler, men som ikke medbringer en betalingsgaranti fra hjemkommunen.
 • Personer med funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af kommunens eller sygehusenes forpligtelser til at stille hjælpemidler til rådighed.

Prisliste

Transport af hjælpemidlet
Hjælpemidler kan bringes ud og afhentes på din opholdsadresse på hverdage mellem kl. 9 -12.

Prisen for levering og afhentning er:

 • Kr. 350 for el-seng
 • Kr. 200 for øvrige hjælpemidler – uanset antal

Ovenstående priser er gældende for hver vej.

Efter aftale kan du selv hente og bringe hjælpemidler. Dette sker på De Gamles Hjem i Rise, St. Rise Landevej 6, på hverdage mellem kl. 8-15.

Henvendelse
Har du behov for midlertidig leje af hjælpemidler eller køb af albuestokke, kan du henvende dig til terapeuterne

 

Kommunen yder hjælp til boligændringer i dit hjem. Hjælpen ydes uanset boligtype og kan dreje sig om alt fra små til store ændringer:

 • Små ændringer af boligen kan f.eks. dreje sig om fjernelse af dørtrin eller opsætning af greb
 • Lidt større ændringer kan f.eks. dreje sig om bedre adgangsforhold via ramper, ændring af dørbredder eller opsætning af trappelift
 • Store ændringer af dit hjem kan f.eks. være til- og ombygninger af badeværelse eller køkken

Vær opmærksom på, at hjælpen vedrører mur- og nagelfaste genstande, dvs. genstande, der “sidder fast” i vægge, mure, træværk osv. på den ene eller den anden måde.

Hvem kan søge?
For at få kommunens hjælp til ændring af din bolig, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal ændringen gøre boligen nødvendig bedre egnet som opholdssted for dig.

Boligændringen skal være direkte forbundet med din nedsatte funktionsevne. Du kan ikke få støtte på baggrund af, at den nuværende indretning er uhensigtsmæssig.

Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, yder kommunen heller ikke støtte.

Hvor skal jeg søge?
Boligændringer søges hos terapeuterne. 

 

Du kan søge om støtte til køb af handicapegnet bil eller til en særlig indretning af bilen.

Hvor kan jeg søge?


Støtte til handicapbil søges hos:

Voksensagsbehandler

Helle Kieler
Job- og Voksencenter
St. Rise Skolevej 3, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 63 52 56 80

 

Ansøgning om hjælpemidler kan foregå digitalt via dette link 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle hjælpemidler, der kan søges via kommunens digitale selvbetjening.