Om anmeldelse af socialt bedrageri

Har du mistanke om socialt bedrageri? Så kan du anmelde det på borger.dk
- også anonymt.

Ærø Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser (socialt bedrageri).
Vi har derfor nedsat en kontrolenhed. 
Kontrolenhedens arbejde er at forebygge og forhindre misbrug af Offentlige ydelser.
Sociale ydelser skal udbetales ud fra borgerens faktiske forhold – hverken mere eller mindre.

Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt.

Du kan være anonym eller du kan anføre dit navn og din adresse på anmeldelsen.
Hvis du anfører dit navn og adresse, kan den anmeldte borger bede om at få oplyst, hvem anmelderen er.
Alle borgere har ret til aktindsigt, i sager der vedrører dem selv.
Du bliver dog ikke part i sagen og du kan derfor ikke ifølge forvaltningsloven få at vide, hvad der videre sker.