• Hvem har ansvaret for fortovet?
  • Hvad må man sætte op af skilte langs offentlige veje?
  • Hvilke regler gælder for beskæringen af beplantningen langs offentlige veje?
  • Hvem har ansvaret, hvis du glider på et glat fortov?


Herunder kan du finde generelle bestemmelser og retningslinjer vedrørende offentlige veje og fortove:

Hvem har ansvaret for fortovet
Tavler og reklameskilte langs offentlige veje
Retningslinier for afholdelse af markeder og lign. på kommunens arealer
Regulativ for offentlig parkering
Beskæring af træer og buske langs veje
Genplantningsplan, drift og pleje af bytræer - Ærø Kommune 
Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - Ærø Kommune
Kommunernes erstatsningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum - en brochure fra Gjensidig
Retningslinjer for slåning af vejrabatter og grøft

Konkrete regulativer vedrørende specifikke veje og fortove i Ærø Kommune:
Gågaderegulativ - Kirkestræde - Marstal
Administrationsgrundlag for udeservering på Torvet i Ærøskøbing