• Hvem har ansvaret for fortovet?
  • Hvilke regler gælder for beskæringen af beplantningen langs offentlige veje?
  • Hvem har ansvaret, hvis du glider på et glat fortov?


Herunder kan du finde links til generelle bestemmelser og retningslinjer vedrørende offentlige veje og fortove:

Fortov:

Brug af offentlige arealer:

Parkering:
Beplantning: