Efter en politisk beslutning udfører Ærø Kommune overvågning og præventiv saltning af de 45 km A-veje (tidligere amtsveje) i kommunen døgnet rundt. Det vil sige, at vejene skal saltets, inden et eventuelt glatføre sætter ind.

Derfor har Park og Vej valgt at udlægge overvågning og udkald til saltning hos Vejdirektoratets vagtstue i Aalborg, der udfører overvågning og udkald på alle statsveje og flere kommuneveje.

Parametrene for en saltning er lufttemperaturen, luftfugtigheden, vejens temperatur samt skydækket fremadrettet i 24 timer. Målingerne af disse parametre foretages af en vejrstation opstillet i Vindeballe, og dataene indsendes til DMI.

Herfra bliver de lagt ud på Vejvejr, som er en speciel vejrtjeneste for kommuner og Vejdirektoratet.

Kort med kategorier over de enkelte veje
Vintertjeneste 2015
Regulativ for snerydning og bekæmpelse af glatføre i Ærø kommune