Før der graves i offentlige arealer, som veje, stier, fortove, rabatter, parker m.v. skal der indhentes en tilladelse hos Park og vej.

Søg om Gravetilladelse