Ærø kommune har 2 støtteordninger i forbindelse med unge under 22 år, der påbegynder en ungdomsuddannelse eller Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Tilskudsordning for unge, der dagligt pendler til en ungdomsuddannelse eller FGU.

Tilskud pr. 01-01-2020 er 666,00 kr. pr. hele måned eller 22,20 kr. pr. dag.

Rejsetilskud kan søges af unge hjemmehørende i Ærø kommune og som dagligt pendler til en ungdomsuddannelse eller FGU.

Den tilskudsberettigede uddannelse skal være påbegyndt senest 2 år efter afslutningen af folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Rejsetilskud kan maksimalt udbetales i en periode af 3 år og længst til det fyldte 22. år, dette gælder IKKE for rejsetilskud til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Rejsetilskud er en skattepligtig B-indkomst for unge over 18 år.

Rejsetilskuddet udbetales til den unges NemKonto midt i kvartalet, d.v.s. pr. 15/2, 15/5, 15/8 og 15/11.

Der skal søges om rejsetilskud til hvert skoleår.

Reglerne for rejsetilskud er på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet udleveres fra Borgerservice eller det kan hentes herunder.

Ansøgningsskemaerne skal være attesteret af uddannelsesstedet og tilbagesendes til  Ærø Kommune.

Køber du dit periodekort til færgeoverfarten til den fulde pris (ikke ø-kort), kan du udover rejsetilskuddet søge om rabat på færgeoverfarten hos Uddannelses og Forskningsministeriet


KOMMUNALBESTYRELSEN