Ærø Kommune har 2 støtteordninger i forbindelse med unge under 22 år der påbegynder en ungdomsuddannelse.

Ø-støtte er en tilskudsordning for unge, der må bosætte sig udenfor Ærø i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Støtten kan søges af unge hjemmehørende i Ærø kommune, som efter folkeskolen nødsages til at fraflytte Ærø i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Den støtteberettigede uddannelse skal være påbegyndt senest 2 år efter afslutningen af folkeskolens 9. eller 10. klasse og støtten kan maksimalt udbetales i en periode af 3 år og længst til det fyldte 22. år.

Tilskudsordningen har virkning fra starten af den måned hvor uddannelsen starter og ophører i slutningen af den måned hvor uddannelsen ophører.

Ø-støtten består af 2 tilskud:
Grundtilskud for 2020 er 10.984,00 kr.
Grundtilskud ydes til alle indtil det fyldte 22 år.

Opholdstilskud for 2020 er 39.095 kr. *
Opholdstilskud ydes til alle indtil det fyldte 20. år
*Modtager den unge SU modregnes differencen mellem SU som udeboende og hjemmeboende.

Til elever på statens kostskoler og kostafdelingen ved Nyborg Gymnasium samt andre skolehjem ydes der ud over grundtilskuddet et tilskud svarende til forskellen mellem den faktiske opholdsbetaling og den skønnede udgift* ved at have eleven boende hjemme. *Udgiften for 2020 er kr. 17.662.

Ø-støtten er en skattepligtig B-indkomst for unge over 18 år.

Ø-støtten udbetales til den unges NemKonto midt i kvartalet, dvs. pr. 15/8, 15/11, 15/2 og 15/5.

Der skal søges om ø-støtte til hvert skoleår.

Reglerne for ø-støtte findes på ansøgningskemaet

Ansøgningsskemaet udleveres fra Borgerservice eller det kan hentes i den blå boks herunder

Ansøgningsskemaerne skal være attesteret af uddannelsesstedet samt evt. vedlagt kopi af støttemeddelelse fra Statens Uddannelsesstøtte og tilbagesendes til Ærø Kommune.