Herunder finder du en række legater der henvender sig både til de unge og de ældre i Ærø Kommune.

Legatet kan søges af unge der er hjemmehørende i Marstal (dvs. hvis forældre bor i gl. Marstal Kommune), til videregående uddannelse ved seminarier, universiteter, navigationsskoler eller lign.

Ansøgningsskema kan fås i Borgerservice/Borgerservice Light samt hentes via linket her

Ansøgningsskemaet sendes til Nadja Kildegård Boye, Sekretariat og Borgerservice, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail nkb@aeroekommune.dk og skal være os i hænde senest onsdag den 21. oktober 2020, kl. 9.00.

 

Legatet ”De gamles hjem” kan ifølge fondens vedtægter søges til sociale og kulturelle foranstaltninger for ældre borgere i tidligere Marstal Kommune, herunder særligt til:

  • Økonomisk støtte til husleje, under sygdom og ved højtider.
  • Afholdelse af kulturelle arrangementer for ældre mennesker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
  • Erhvervelse eller opførelse af pensionistboliger i tidligere Marstal Kommune.


Ansøgningsfrist for nye ansøgninger er 1. september.

Ansøgningen skal sendes til:
Dorete Landro
Kirkevejen 12
5960 Marstal

Legatet kan søges af trængende beboere i Marstal.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til: 

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Marstal Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Ærøskøbing Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges som hjælp til beboere i Bregninge sogn, der er kommet i økonomisk trang på grund af sygdom.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Ansøgningsfrist 1. november.

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.