Herunder finder du en række legater der henvender sig både til de unge og de ældre.

Legatet kan søges af unge der er hjemmehørende i Marstal (dvs. hvis forældre bor i gl. Marstal Kommune), til videregående uddannelse ved seminarier, universiteter, navigationsskoler eller lign.

Ansøgningsskema kan fås i Borgerservice/Borgerservice Light samt hentes her

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Der er ansøgningsfrist én gang årligt i oktober måned.

 

Legatet ”De gamles hjem” kan ifølge fondens vedtægter søges til sociale og kulturelle foranstaltninger for ældre borgere i tidligere Marstal Kommune, herunder særligt til:

  • Økonomisk støtte til husleje, under sygdom og ved højtider.
  • Afholdelse af kulturelle arrangementer for ældre mennesker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
  • Erhvervelse eller opførelse af pensionistboliger i tidligere Marstal Kommune.


Ansøgningsfrist for nye ansøgninger er 1. september 2018.

Ansøgningen skal sendes til:
Dorete Landro
Kirkevejen 12
5960 Marstal

Legatet kan søges af trængende beboere i Marstal.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til: 

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af unge fra Ærø, der er optaget på universiteter, ingeniøruddannelserne, handelshøjskolen, landbohøjskolen eller andre videregående studier.

Legatet gives ikke til uddannelse på navigationsskole og seminarium samt gymnasium eller andre ungdomsuddannelser.

Ansøgningsskema kan hentes her

Skemaerne sendes til Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal.

Ansøgningsfrist onsdag den 14. november 2018.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Marstal Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Ærøskøbing Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges som hjælp til beboere i Bregninge sogn, der er kommet i økonomisk trang på grund af sygdom.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Ansøgningsfrist 1. november.

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.