Herunder finder du en række legater der henvender sig både til de unge og de ældre.

Legatet ”De gamles hjem” kan ifølge fondens vedtægter søges til sociale og kulturelle foranstaltninger for ældre borgere i tidligere Marstal Kommune, herunder særligt til:

  • Økonomisk støtte til husleje, under sygdom og ved højtider.
  • Afholdelse af kulturelle arrangementer for ældre mennesker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
  • Erhvervelse eller opførelse af pensionistboliger i tidligere Marstal Kommune.


Ansøgningsfrist for nye ansøgninger er 1. september.

Ansøgningen skal sendes til:
Dorete Landro
Kirkevejen 12
5960 Marstal

Legatet kan søges af trængende beboere i Marstal.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til: 

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Marstal Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Ærøskøbing Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november.

Legatet kan søges som hjælp til beboere i Bregninge sogn, der er kommet i økonomisk trang på grund af sygdom.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til:

Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail lfl@aeroekommune.dk

Ansøgningsfrist 1. november.

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.