H.C. Christensen og hustrus mindelegat
Legatet kan søges af trængende beboere i Marstal.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail: lfl@aeroekommune.dk
Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november


Det Weberske Studielegat
Legatet kan søges af unge fra Ærø, der er optaget på universiteter, ingeniøruddannelserne, handelshøjskolen, landbohøjskolen eller andre videregående studier.

Legatet gives ikke til uddannelse på navigationsskole og seminarium samt gymnasium eller andre ungdomsuddannelser.

Ansøgningsskema kan hentes her

Skemaerne sendes til Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal.

Bygmester I. O. Christensens legat
Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Marstal Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail: lfl@aeroekommune.dk
Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november

 

Julelegat - Fælleslegatet
Legatet kan søges af værdigt trængende i gl. Ærøskøbing Kommune.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail: lfl@aeroekommune.dk
Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november

 

Anna M. Friis’ legat
Legatet kan søges af svagelige, ugifte kvinder samt enker i Marstal i økonomisk trang.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail: lfl@aeroekommune.dk
Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 1. november

 

Legatet – ”De gamles hjem”
Legatet ”De gamles hjem” kan ifølge fondens vedtægter søges til sociale og kulturelle foranstaltninger for ældre borgere i tidligere Marstal Kommune, herunder særligt til:

  • Økonomisk støtte til husleje, under sygdom og ved højtider.
  • Afholdelse af kulturelle arrangementer for ældre mennesker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
  • Erhvervelse eller opførelse af pensionistboliger i tidligere Marstal Kommune.


Ansøgningsfrist for nye ansøgninger 1. september og skal sendes til:
Dorete Landro
Kirkevejen 12
5960 Marstal

Gdr. Peder Pedersen og hustrus mindelegat
Legatet kan søges som hjælp til beboere i Bregninge sogn, der er kommet i økonomisk trang på grund af sygdom.

Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flügge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail: lfl@aeroekommune.dk
Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

Ansøgningsfrist 12. september. 

 

I.O. Christensen og hustru Caroline Christensens mindelegat
Legatet kan søges af unge der er hjemmehørende i Marstal (dvs. hvis forældre bor i gl. Marstal Kommune), til videregående uddannelse ved seminarier, universiteter, navigationsskoler eller lign.

Ansøgningsskema kan fås i Borgerservice/Borgerservice Light samt hentes her
Ansøgningsskemaet sendes til Nadja Kildegård Boye, Sekretariat og Borgerservice, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail nkb@aeroekommune.dk 

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de indberettes som B-indkomst.

(Legatet uddeles 2 gange årligt med ansøgningsfrist 20. maj og 20. oktober)