Kommunens økonomistyring bygger på decentralisering. Ved decentralisering forstås at ansvar og kompetencer placeres så tæt som muligt på det sted hvor pengene bruges. Alle institutioner, tekniske driftsenheder, afdelinger og stabe på rådhuset har med kommunalbestyrelsen indgået en rammebevillingsaftale, hvor principperne for decentral økonomistyring er nærmere beskrevet.

Budget 2019-2022

Regnskaber
Halvårsregnskab 2017
Regnskab 2017
Årsregnskab 2016
Årsregnskab 2015
Årsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2016
Halvårsregnskab 2015
Halvårsregnskab 2014
Regnskabsrapport 2013
Årsregnskab 2013
Årsregnskab 2012