Kommunens økonomistyring bygger på decentralisering. Ved decentralisering forstås at ansvar og kompetencer placeres så tæt som muligt på det sted hvor pengene bruges. Alle institutioner, tekniske driftsenheder, afdelinger og stabe på rådhuset har med kommunalbestyrelsen indgået en rammebevillingsaftale, hvor principperne for decentral økonomistyring er nærmere beskrevet.

Budget 2020-2023

Regnskaber