Brugerbetaling 2020 2019 2020
     
Toftebo Skolesøgende børn Pr. Måned  Pr. Måned
Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)     1.034,00     1.053,00
Deltidsplads (juli betalingsfri)       650,00       662,00
     
Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.    
0-2 årige Fuldtidsdagpleje     2.702,00     2.796,00
0-2 årige deltid ved barsel     1.921,00     1.949,00
0-2 åige, deltid ved kombinationstilbud     1.921,00     1.949,00
     
Mopælappen pr. måned - juli bet.fri    
Morgenplads       409,00       452,00
Vuggestueplads, heldagsplads     2.849,00     3.087,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel     1.979,00     2.196,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud     1.979,00     2.196,00
Børnehave, heldagsplads     2.219,00     2.450,00
Børnehave, deltid ved barsel     1.621,00     1.838,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud     1.621,00     1.838,00
Madordning.       568,00       679,00
     
Kernehuset (Børnehave) pr. måned - juli bet.fri    
Heldagsplads     2.219,00     2.450,00
Børnehave, deltid ved barsel     1.621,00     1.838,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud     1.621,00     1.838,00
Morgenplads    
        568,00       679,00
     
Privat Dagpleje    
0-2 årige fuldtid     6.081,00     6.290,00
0-2 årige deltid ved barsel     4.323,00     4.386,00
0-2 åige, deltid ved kombinationstilbud     4.323,00     4.386,00
3-5 årige fuldtid     4.576,00     5.049,00
3-5 årige deltid ved barsel     3.470,00     3.926,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud     3.470,00     3.926,00
     
Privatinstitutions (Pippihuset)    
0-2 årige fuldtid     7.886,00     8.227,00
0-2 årige deltid ved barsel     5.493,00     5.776,00
0-2 åige deltid ved kombinationstilbud     5.493,00     5.776,00
3-5 årige fuldtid     6.031,00     6.352,00
3-5 årige deltid ved barsel     4.389,00     4.669,00
3-5 årige deltid ved kombinationstilbud     4.389,00     4.669,00
     
Privatpasning    
0-2 årige fuldtid     5.500,00     5.721,00
0-2 årige tilmetilskud ved kombinationstilbud         26,00         27,00
3-5 årige fuldtid     4.200,00     4.407,00
3-5 årige timetilskud ved kombinationstilbud         20,00         21,00
     
Musikskolen pr. måned (sæson 1/9-19 -31/5-20)    
Soloundervisning, 1 lektion       299,00       299,00
Holdundervisning, 1 lektion       159,00       159,00
     
Pensionister, hjemmeboende     
Betaling for mad - hovedret         44,00         46,00
Betaling for mad - biret         12,00         13,00
     
Plejehjemsbeboere     
Morgenmad pr. dag         28,00         24,00
Kold mad         42,00         32,00
Mellemmåltider             8,00
Varmt mad - hovedret         44,00         46,00
Varmt mad - biret           13,00
Fuld forplejning pr. md     3.534,00     3.759,00
     
Festmenu       125,00       125,00
     
Øvrige    
Sygesikringsbevis       205,00       210,00
Cpr.nr bevis         75,00         75,00
Bopælsattest         75,00         75,00
Vielser - udlændinge (tilrettet lovmæssig takst ændring fra 2018)       870,00       870,00
Ø-kort       100,00       100,00
Legitimationskort       150,00       150,00
Pas- (børn, voksen, pensionist mm) der henvises til Borger.dk    
Kørekort (fornyelse, nyt, ombygning mm) der henvises til Borger.dk    
     
Oplysninger pr. stk.    
BBR-oplysninger       100,00       100,00
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger       100,00       100,00
Budget og regnskaber       125,00       125,00
Årsberetninger         75,00         75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med                     
Svendborg Kommune    
     
Rykkergebyrer    
Gebyr for rykker under kr. 1.200       100,00       100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200       250,00       250,00
     
Badehuse    
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m²       130,00       135,00
Kolonihavehuser  pr. kvm           2,00           2,00