Ærø kommune giver mulighed for udstedelse af ø-kort til fastboende og fritidshusejere, jævnfør nedenstående regler:

Har du et ø-kort til Ærøfærgerne er dette gyldig rejsehjemmel på rejsen fra Ærø, dvs. at du rejser "gratis" fra Ærø. Ø-kortet forevises ved billettering og på forlangende.

Når du rejser til Ærø, skal du altid købe billet.

 

Kortet består af et stamkort med vellignende foto og et ø-kort.

Ø-kortet kan udstedes til alle på 4 år og derover med folkeregisteradresse på Ærø.

De politiske partier på Christiansborg har vedtaget,  at nedsætte færgetaksterne for personer, biler m.v. (Landevejsprincippet).

Da det kun er relativt få måneder (skolernes sommerfeie) man rejser på ø-kort, er det besluttet, at forlænge gyldigheden af ø-kortet for 2015 for fastboende, så det gælder indtil videre.

ÆRØ KOMMUNE UDSENDER DERFOR IKKE NYE Ø-KORT.

Flytter du til Ærø i løbet af kalenderåret kan du henvende dig i borgerservice for at få udstedt et ø-kort. Husk at medbringe vellignende foto.

Ægtefæller - til fastboende - med folkeregistereadresse udenfor Ærø kan få udstedt ø-kort ved henvendelse til borgerservice. Kortet er gældende for 1 kalenderår ad gangen, og fornyelse sker ikke automatisk.

P stemples i stamkortet for alle der er 65 år og derover og for alle der modtager social førtidspension. Henvend dig i borgerservice i Ærøskøbing, hvis du skal have et P i stamkortet.

Flytter du fra Ærø skal ø-kortet afleveres eller returneres til borgerservice senest 5 dage efter fraflytningen.

For mistede kort der skal erstattes opkræves et gebyr på 100,- kr.
Stamkortet er gratis.

Regler for anvendelse findes på ø-kortets bagside.

Ved aflevering i Borgerservice Light i Marstal skal der påregnes op til 7 dages ekspeditionstid.

Klager over ordningen skal være skriftlige og indsendes til:

Sekretariat og Borgerservice
Rådhuset
5970 Ærøskøbing

Ø-kort til fritidshusejere er et digitalt kort med chip og foto.

Reglerne for udstedelse af fritidshus ø-kort:

Der kan max. udstedes 2 kort pr. ejendom, uanset antallet af boliger.

 1. Ejendommen skal indeholde mindst en registreret bolig, der ikke udlejes til helsårsbrug.

 2. Kort udstedes kun til ejer, dennes ægtefælle / samboende samlever og/eller medejer., jf. dog punkt 1.

 3. For ejendomme med flere ejere afgør ejerne ved fælles erklæring, hvem der skal udstedes ø-kort til, jf. punkt 1.

 4. Virksomheder, fonde, foreninger og selskaber m.m. er ikke omfattet af denne ordning.

 5. Ansøgning om fritidshus ø-kort skal ske på et særligt ansøgningsskema som du finder  HER.

  Efter udfyldelse indsendes ansøgningsskemaet elektronisk sammen med vellignende digitalt foto (passtørrelse) til o-kort@aeroekommune.dk

  Det er også muligt at fremsende ansøgningsskemaet med almindelig post til borgerservice.

  Såfremt du sælger din fritidshusejendom skal ø-kortet afleveres eller returneres til borgerservice senest 5 dage efter købers overtagelsesdato. Såfremt vi ikke modtager kortet, vil det blive deaktiveret.

  For mistede kort der skal erstattes, opkræves et gebyr på 100,- kr.

  Klager over ordningen skal være skriftlige og indsendes til:

  Sekretariat og borgerservice
  Rådhuset
  5970 Ærøskøbing

Almindelige bestemmelser.

Der må kun overføres én bil pr. kort.

Børn og unge under 18 år kan ikke stå som ejere af en bil.

Ø-kortet er personligt og gælder til følgende overfarter:

Ærøskøbing – Svendborg

Søby – Faaborg

Søby – Fynshav

Ø-kortet er gyldig rejsehjemmel fra Ærø. Til Ærø betales der enkeltbillet, eller der kan benyttes 10-turs eller månedskort.

Kan der ikke forevises Ø-kort, skal der købes billet efter de gældende regler.

Ø-kort til fritidshus ejere giver adgang til at medtage følgende:

 • Personbil, tilhørende husstanden på max. 6. længde og max totalvægt på 3,5 t.
 • Trailer (uanset størrelse) efterspændt ovennævnte køretøj.
 • Knallert, motorcykel eller Trike