Ærø kommune giver mulighed for udstedelse af ø-kort til fastboende og fritidshusejere, jævnfør nedenstående regler:

Har du et ø-kort til Ærøfærgerne er dette gyldig rejsehjemmel på rejsen til Ærø, dvs. at du rejser "gratis" fra Ærø. Ø-kortet forevises ved billettering og på forlangende.

Når du rejser til Ærø, skal du altid købe billet.

 

Kortet består af et stamkort med vellignende foto og et ø-kort.

Ø-kortet kan udstedes til alle på 4 år og derover med folkeregisteradresse på Ærø.

De politiske partier på Christiansborg har vedtaget,  at nedsætte færgetaksterne for personer, biler m.v. (Landevejsprincippet).

Det er kun i perioden 24. juni 2019 - 11. august 2019 man rejser på ø-kort.

Flytter du til Ærø i løbet af kalenderåret kan du henvende dig i borgerservice for at få udstedt et ø-kort. Husk at medbringe vellignende foto.

Ægtefæller - til fastboende - med folkeregistereadresse udenfor Ærø kan få udstedt ø-kort ved henvendelse til borgerservice. Kortet er gældende for 1 kalenderår ad gangen, og fornyelse sker ikke automatisk.

P stemples i stamkortet for alle der er 65 år og derover og for alle der modtager social førtidspension. Henvend dig i borgerservice i Ærøskøbing, hvis du skal have et P i stamkortet.

Flytter du fra Ærø skal ø-kortet afleveres eller returneres til borgerservice senest 5 dage efter fraflytningen.

For mistede kort der skal erstattes opkræves et gebyr på 100,- kr.
Stamkortet er gratis.

Regler for anvendelse findes på ø-kortets bagside.

Ved aflevering i Borgerservice Light i Marstal skal der påregnes op til 7 dages ekspeditionstid.

Klager over ordningen skal være skriftlige og indsendes til:

Sekretariat og Borgerservice
Rådhuset
5970 Ærøskøbing

OBS!

Fritidshus ø-kort med udløbsdato 31-12-2018 vil fortsat være gældende efter denne dato

Ø-kort til fritidshusejere er et digitalt kort med chip og foto.

Reglerne for udstedelse af fritidshus ø-kort:

Der kan max. udstedes 2 kort pr. ejendom, uanset antallet af boliger.

 1. Ejendommen skal indeholde mindst en registreret bolig, der ikke udlejes til helsårsbrug.

 2. Kort udstedes kun til ejer, dennes ægtefælle / samboende samlever og/eller medejer., jf. dog punkt 1.

 3. For ejendomme med flere ejere afgør ejerne ved fælles erklæring, hvem der skal udstedes ø-kort til, jf. punkt 1.

 4. Virksomheder, fonde, foreninger og selskaber m.m. er ikke omfattet af denne ordning.

 5. Ansøgning om fritidshus ø-kort skal ske på et særligt ansøgningsskema som du finder  via dette link

  Efter udfyldelse indsendes ansøgningsskemaet elektronisk sammen med vellignende digitalt foto (passtørrelse) til o-kort@aeroekommune.dk

  Det er også muligt at fremsende ansøgningsskemaet med almindelig post til borgerservice.

  Såfremt du sælger din fritidshusejendom skal ø-kortet afleveres eller returneres til borgerservice senest 5 dage efter købers overtagelsesdato. Såfremt vi ikke modtager kortet, vil det blive deaktiveret.

  For mistede kort der skal erstattes, opkræves et gebyr på 100,- kr.

  Klager over ordningen skal være skriftlige og indsendes til:

  Sekretariat og borgerservice
  Rådhuset
  5970 Ærøskøbing

Almindelige bestemmelser.

Der må kun overføres én bil pr. kort.

Børn og unge under 18 år kan ikke stå som ejere af en bil.

Ø-kortet er personligt og gælder til følgende overfarter:

Ærøskøbing – Svendborg

Søby – Faaborg

Søby – Fynshav

Ø-kortet er gyldig rejsehjemmel til Ærø. Til Ærø betales der Ø-kortsbillet(returbillet), eller der kan benyttes 10-turs eller månedskort.

Kan der ikke forevises Ø-kort, skal der købes billet efter de gældende regler.

Ø-kort til fritidshus ejere giver adgang til at medtage følgende:

 • Personbil, tilhørende husstanden på max. 6. længde og max totalvægt på 3,5 t.
 • Trailer (uanset størrelse) efterspændt ovennævnte køretøj.
 • Cykel, knallert, motorcykel eller Trike
 • Camper, campingvogn/trailer efterspændt køretøj, samt følgende køretøjer u/6 meter: Minibus og køretøj på papegøjeplader - alle med en bruttovægt på u/3500 kg.