Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. oktober 2017 godkendt plan for cykelstier langs "den gamle landevej".