19-1 for et område mellem Østerbro og Nørrevejen, Søby
19-2 A for et område ved Søndrevejen i Søby
19-4 for et parkeringsareal ved Langebro i Søby
19-5 for et område nord for Nørrevejen, Søby
19-6A for et område nordvest for Søby Havn
19-7 for et område ved Søby, Præstemosen
19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby
19-9 Ejendommen Søby Nørremarksvej 2, Søby
19-10 for et område ved Søby Værft
19-11 Søby Skole
19-12 Østlige del af Søby Havn
20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs