Byplanvedtægt 1 Sommerhusområdet ved Borgnæs
2-1 D for placering af vindmøller ved Rise Mark
2-2 A for et erhvervsområde ved St. Rise
2-3 for et boligområde, et område til off. formål, samt et område til fjern- varmeanlæg ved St. Rise
5-1 for et område til vindmøller ved Vejsnæs
VVM-Redegørelse Vindmøller ved Vejsnæs
7-2 Skrotplads, Trousløkkevej 5 A, Marstal
9-1-443 Egehovedskoven, Marstal – Rekreativt område
11-1 - Tranderup Materielgård
12-2 for et område ved Ornum, Tranderup
12-3 for et område ved Husmarken - Genbrugsstation
12-4 for et område øst for Husmarken, Tranderup (biogasanlæg eller slam- mineraliseringsanlæg)
12-5 Lokalplan for affaldsanlæg ved Husmarken
17-1 Renseanlæg, Pilegårdene
18-1 Erhvervsområdet vest for Marstal by
26-1-1 Ommel med undtagl. af Østervænget, Æblehaven og Idrætspladsen
28 Erikshale, Kalkovnen og havnemolen
28-1 Badehusene Erikshale
32 Solvarmeanlæg
39 Område ved Skolevej og Reberbanen, solfangerfelt
124-1 for Græsvænge
126-1 for Østervænget i Ommel
126-3 for Æblehaven i Ommel