5-1 Birkelygård. Mellemgade 3 A M 11 almenyttige boliger
6-2 Fritliggende ènfamiliehuse, Østersøvej
8-2A Marstal indre by
8-2A1 Marstal
10-1 Parcel- og kædehuse, Skonnertsvejs forlængelse
11 Børnehave, Peder Skramsgade 6
12 Del af Marstal. Maren Minors Minde
13-1 Parcelhuse, Møllevejen 65
14-1 Mejerigården, Vestergade
16-1 Søndertoften, boligområde
19 Boyes Have, 10 lette kollektivboliger
20 Vestbyen omkring Møllevejen
22 Boligområde ved Plantagevej
23 Barkvej, Bymøllevej, Jagtvej m.fl.
24-1 Navigationsskolen m.m.
25-1 Del af arealet mellem Vestergade, Kirkestræde og Lærkegade (Hotel Danmark)
27-1 Boligområde ved Ommelsvejen
29 Erhvervsområde, Reberbanen 53 og 55
31 Boligområde ved Bredgade
37 Område ved Kirkestræde, Skovgyden, Vestergade, Kongensgade og Nørregade
38 Marstal Ældrecenter
40 Ungdomsboliger ved 4. Majstræde.
41 Boligområde ved Egehovedvej og Ellenet
42-1 Strandvejen, Søvænget, Toftevejen, Danmarksgade m.m.
Lokalplantillæg nr. 42-1-1 for Klinten og en del af Arnekrogen.
43 Vestligste del af Møllevejen
44 Område ved Vandrerhjemmet
45 VUC, Navigationsskolen og Idrætsanlæg
46 Boligområde ved Plantagevej, Marstal
47 for et område ved Marstal Havn og det lille hav
48 for et område til kollegium ved Reberbanen, Marstal
101-2 Teglgade 13, Marstal
101-3 Marstal Havn
101-4 – Torvecenteret – Marstal 
101-5 - Skipper Park 
123-1 for et område ved Ellenet
123-2 for et område ved Skolevej og Knasterbjergvej
123-4 Et område syd for Æblelunden i Marstal
123-5 Lokalplan - Erhvervsområde ved Reberbanen i Marstal
125-1 for et område ved Marstal Skole
125-3 Lokalplan for Blomsterkvarteret