Aktivitet i landskabet – Indkaldelse af ideer og forslag
Høringsfrist forlænget til torsdag den 14. maj 2020

 

Corona-tiltag betyder, at det har været nødvendigt at aflyse et planlagt borgermøde i høringsperioden. Det betyder også at foreninger mv. har været forhindret i at mødes fysisk for at drøfte oplægget. Derfor er høringsfristen forlænget til torsdag den 14. maj 2020. Del gerne nyheden med alle du kender, der kan tænkes at have en interesse i at deltage i debatten.

Ærøs landskab rummer mange interesser. Landskabet eller det åbne land, om man vil er grundlag mange ting, som vi gerne vil mere af på Ærø. Det er f.eks for dyre- og blomsterliv, erhverv, bosætning, turisme og fritidsinteresser.

Kommunalbestyrelsen ønsker at revidere kommuneplanens afsnit om det åbne land. Inden arbejdet sættes i gang for alvor, vil vi gerne have dine ideer og forslag til hvordan det åbne land kan udvikles. Du kan byde ind ved at sende dine ideer til kommuneplan@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Att. Teknisk afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Vi skal have dine forslag senest torsdag den 14. maj 2020.

 

Har du brug for inspiration, kan du læse vores debatoplæg Aktivitet i landskabet.

Aktivitet i landskabet er ment som et oplæg til debat. Hvis du har andre ideer og forslag, og du ikke rigtig syntes, at de passer ind i det oplæg, så send det til os alligevel.


Indkomne forslag lægges løbende på nettet:

Forslag indkommet pr. 6. april 2020

Forslag indkommet pr. 17. april 2020

Forslag indkommet pr. 23. april 2020 

 

Har du andre ideer?

Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategi 2020 for Ærø Kommune den 19. februar 2020. Her blev det besluttet, at der skulle laves en fuldstændig revision af Kommuneplanen for Ærø Kommune.

Det blev også besluttet at dele kommuneplanarbejdet op i tre forskellige temaer. Landskab, natur og jordbrug er det første tema, der bliver revideret. Temaerne byer og landsbyer og Tekniske anlæg, klimatilpasning mv. bliver revideret senere. Revisionen af de temaer, vil ligesom denne starte med et oplæg til debat og indkaldelse af ideer og forslag.

 

Lovgivningen:

I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag. Ærø Kommune indkalder ideer og forslag til revision af Kommuneplanens afsnit om det åbne land fra den 27. februar 2020 til den 14. maj 2020.