Som forening har I forskellige muligheder for at søge tilskud til jeres arbejde og aktiviteter.

Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, kurser og rejser efter folkeoplysningsloven: Det vi kalder Ærø-ordningen. .

Samtidig kan foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, søge lokaletilskud, jf. retningslinjer for tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune.

Foreninger og selvorganiserede grupper i Ærø Kommune kan søge tilskud til udvikling og materialer: Udviklings- og Materialetilskud. Der er deadline for at søge om tilskud den 1. april og den 1. november. En forening kan kun få ét tilskud pr. år.

Læs mere om at oprette en forening og de forskellige foreningstyper her. 


Der er ansøgningsfrist 1. november 2019.

Find ansøgningsskemaerne herunder eller kontakt Kulturafdelingen,
Lone Flügge, tlf. 63525000 eller lfl@aeroekommune.dk

Sammen med forenings- og kulturlivet skaber vi oplevelser og livskvalitet for borgere og tilrejsende året rundt.

Vi er til for at forenings- og kulturlivet fremover fortsat er de bærende kræfter for at borgere og besøgende på Ærø har adgang til et hav af kultur-, fritids-, motions- og foreningsoplevelser:
Ærø- oplevelsernes ø!

Værdigrundlag:
Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er til for at sikre retning og prioritet i kommunens arbejde på Folkeoplysnings- og kulturområdet.

Kultur- og socialudvalget reagerer dynamisk på forslag og idéer fra Ærø Folkeoplysnings-, fritids- og kulturliv. Omvendt agerer Kultur- og socialudvalget samt administrationen på nye muligheder for at udvikle områderne. vi tilegner os derfor det fornødne overblik og er altid på forkant med udviklingen inden for kulturområdet således, at vi i en synergibevægelse præger og præges af kulturlivet.
Vi tilstræber, at Folkeoplysnings- og kulturpolitikken sikre retning og prioritet i kommunens forvaltning herad ved at anvende visionen om at sikre livskvalitet, glæde, berigende aktiviteter samt et levende lokalsamfund som målestok for det politiske prioritering. Vi vil arbejde for at kommunens tildelte ressourcer har en afsmittende effekt på lokalsamfundet i form af oplevet livskvalitet. Det er et præmis, at effekterne af en given indsats fra kommunens side skal stå i et rimeligt forhold til effekterne/resultaterne i form af nytteværdi for borgerne.

 

Foreninger, som kan få tilskud til aktiviteter, medlemstal, kurser og rejser efter folkeoplysningsloven: Ærø-ordningen, skal være godkendt som folkeoplysende foreninger.

Det kan være foreninger med aktiviteter, fx idrætsforeninger, kulturelle foreninger og Spejdere samt foreninger med voksenundervisning (aftenskoler).

Alle foreninger, der godkendes om folkeoplysende foreninger, skal indhente børneattest.

Find ansøgningsskemaer og retningslinjer her:

Læs mere om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Foreningshåndbogen.

Foreninger som I ønsker at søge tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune efter Folkeoplysningsloven kan søge lokaletilskud efter Retningslinjer for lokale tilskud.

 

Foreninger og selvorganiserede grupper i Ærø Kommune kan søge tilskud til udvikling og materialer. Der er deadline for at søge om tilskud den 1. april og den 1. november. En forening kan kun få ét tilskud pr. år.

Beløbet fordeles efter følgende principper:

  • Der er i alt afsat 135.000 kr. til udviklings- og materialetilskud
  • En forening kan max. få udbetalt 8.500 kr. i tilskud pr. år.
  • Der skal være en egenbetaling på 50 %.
  • Materialetilskud kan søges til alle aktiviteter i foreningen og der bliver ikke differentieret mellem aldersgrupper.
  • Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget.
  • Tilskuddet kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper, som ikke hører under Ærø-ordningen.

Der kan kun søges om udviklings- og materialetilskud til forventet udvikling samt indkøbt materiale for indeværende år, dog kan der også søges tilskud til materialer som der er indhentet tilbud på.

Godkendte aftenskoler kan søge tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter retningslinjerne for tilskud.   

Retningslinjerne findes her.
Blanketter og afregningsskemaer findes her.

 

Ærø Kommune uddeler to gange årligt tilskud til det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18.

Der er ansøgningsfrist i maj og november måned.

  • Tilskud kan ydes til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde
  • Tilskuddet skal fungere som en støtte til konkrete frivillige aktiviteter.

Støtten kan søges af foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper samt støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.

Læs mere om §18-støtte her.