Lukning af svømmehallen forlænges til og med den 26. august 2018.

Åbningen af svømmehallen er udskudt yderligere, da det tager længere tid at fylde bassinet end først planlagt.

Vandværket kan ikke producere den fornødne vandmængde pr. døgn som først antaget. Dette skyldes den tørre sommer, brande og mange turister.

Når bassinet er fyldt, skal der tages yderligere vandkvalitetsprøver og først når svarerne på prøverne kommer tilbage, med sikkerhed for at vandkvaliteten er i orden, kan svømmehallen genåbnes.

Svømmehallen forventes at genåbne mandag den 27. august i uge 35.

Vedrørende den offentlige åbningstid på lørdage i Svømmehallen, så åbnes der igen lørdag den 1. september 2018.