Støtte til Frivilligt socialt arbejde

Ærø Kommune uddeler to gange årligt tilskud til det frivillige sociale arbejde.

  • Tilskud kan ydes til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde
  • Tilskuddet skal fungere som en støtte til konkrete frivillige aktiviteter.

Hvem kan søge?

  • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
  • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.

Du udfylder ansøgningsskemaet og indsender senest den 23. oktober 2020 til:

Kultur- og Socialudvalget
Rådhuset
5970 Ærøskøbing
Mrk: §18-ansøgning
Ansøgning kan også sendes til mail: lis@aeroekommune.dk

Ansøgninger behandles på Kultur- og socialudvalgsmøder i maj og november.

Kultur- og Socialudvalget beslutter hvem der bevilliges tilskud, jf. § 18 i Lov om Social Service.