Hvert år uddeler Ærø Kommune tre priser for særlige indsatser inden for henholdsvis handicapområdet, idrætsområdet og kulturområdet.  Prisvinderne modtager 2.000 kroner.
Alle borgere kan indstille kandidater til priserne.

Priserne bliver uddelt i december hvert år. 

 

Handicapprisen uddeles af Handicaprådet.

Formålet er at motivere til flere initiativer på handicapområdet samt at sætte fokus på handicapområdet og anerkende en særlig indsats, som har været til gavn for handicappede borgere i Ærø Kommune.

Prisen gives til personer, foreninger, private firmaer, offentlige institutioner eller ansatte, som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til Handicapprisen. 

Idrætsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.  

Formålet er at anerkende det store arbejde, som de frivillige yder i idrætslivet.

Prisen gives til personer, team eller hold, som i løbet af året har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen.
Prisen kan gives til

  • en aktiv person
  • en leder/lederteam
  • et hold eller en gruppe

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen. 

Kulturprisen uddeles af Kultur– og Socialudvalget. Formålet er at fremme kulturlivet i Ærø Kommune.

Prisen gives til grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, som har ydet en særlig indsats i kulturlivet. For eksempel:

  • en fremragende indsats inden for det kulturelle eller kunstnerisk område
  • en markant indsats for at forbedre det gode kulturliv på Ærø
  • bidrag som fremmer og synliggør kulturelle aktiviteter i Ærø Kommune
  • kulturelt mod og nytænkning
  • initiativtager, igangsætter og inspirator på det kulturelle område.


Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen.

De indkomne forslag bedømmes af Kultur- og Socialudvalget.