Hvert år uddeler Ærø Kommune fire priser for særlige indsatser inden for henholdsvis handicapområdet, idrætsområdet og kulturområdet.  Prisvinderne modtager 2.000 kroner.
Alle borgere kan indstille kandidater til priserne.

Priserne bliver uddelt i december hvert år. 

En gang årligt uddeler Kulturregion Fyn desuden en Kulturpris: Den Fynske Kulturpris, hvor borgere i kommunen også har mulighed for at indstille en helt særlig begivenhed eller et værk.

Handicapprisen uddeles af Handicaprådet.

Formålet er at motivere til flere initiativer på handicapområdet samt at sætte fokus på handicapområdet og anerkende en særlig indsats, som har været til gavn for handicappede borgere i Ærø Kommune.

Prisen gives til personer, foreninger, private firmaer, offentlige institutioner eller ansatte, som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til Handicapprisen. 

Idrætsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.  

Formålet er at anerkende det store arbejde, som de frivillige yder i idrætslivet.

Prisen gives til personer, team eller hold, som i løbet af året har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen.
Prisen kan gives til

 • en aktiv person
 • en leder/lederteam
 • et hold eller en gruppe

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen. 

Kulturprisen uddeles af Kultur– og Socialudvalget. Formålet er at fremme kulturlivet i Ærø Kommune.

Prisen gives til grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, som har ydet en særlig indsats i kulturlivet. For eksempel:

 • en fremragende indsats inden for det kulturelle eller kunstnerisk område
 • en markant indsats for at forbedre det gode kulturliv på Ærø
 • bidrag som fremmer og synliggør kulturelle aktiviteter i Ærø Kommune
 • kulturelt mod og nytænkning
 • initiativtager, igangsætter og inspirator på det kulturelle område.


Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen.

De indkomne forslag bedømmes af Kultur- og Socialudvalget.  

Frivilligprisen uddeles af Kultur- og Socialudvalget.

Prisen gives til grupper, foreninger, personer eller projekter, som har gjort en forskel i det frivillige sociale og humanitære arbejde. For eksempel:

 • Har styrket trivslen for en gruppe borgere
 • Har synliggjort kvaliteten ved frivilligt arbejde
 • Har sat fokus på en overset problematik
 • Har skabt nye aktiviteter inden for det frivillige område.

Formålet er at  anerkende og sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater.

Indstil kandidater til Den Fynske Kulturpris 2019

Kulturregion Fyn har hvert år siden 2010 uddelt Den Fynske Kulturpris til en helt særlig kulturbegivenhed eller til et værk.

De ni fynske kommuner og Ø-kommuner som udgør Kulturregionen har hver mulighed for at indstille 1-2 kandidater til prisen. Kultur- og Socialudvalget i Ærø Kommune opfordrer såvel kulturelle foreninger som enkeltpersoner til at indsende forslag om kandidater fra Ærø Kommune. Det skal bl.a. leve op til følgende for, at komme i betragtning.

 1. En kulturbegivenhed der har fundet sted i perioden 1. maj 2018 til og med 1. maj 2019.
 2. Et værk, der er blevet udgivet/vist i perioden 1. maj 2018 til og med 1. maj 2019.

 

Fortæl, hvordan begivenheden eller værket opfylder kriterierne.
Du finder de nøjagtige kriterier på kommunens hjemmeside under »kultur og fritid«. Du må meget gerne vedlægge materiale, der kan underbygge din indstilling – for eksempel billeder, anmeldelser eller program.
Det kan også være, at vi kontakter dig, så du kan uddybe din indstilling.


Indstillingen sendes til Lone Flügge eller Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, så vi har den senest fredag den 10. maj 2019. Yderligere oplysninger fås hos Kulturafdelingen, Lone Flügge eller på tlf. 63 52 50 40.

 

Betingelser

INDSTILLINGSKRITERIER TIL DEN FYNSKE KULTURPRIS 2019

Kriterier for udvælgelse af kandidater

Følgende kandidater kan komme i betragtning til Den Fynske Kulturpris 2019

 1. En kulturbegivenhed der har fundet sted i perioden 1. maj 2018 til og med 1. maj 2019.
 2. Et værk, der er blevet udgivet/vist i perioden 1. maj 2018 til og med 1. maj 2019.

De kulturbegivenheder der kan indstilles til kulturprisen skal enten have fokus på kulturarvsformidling eller på de kunstneriske genrer: billedkunst, litteratur, film, musik, scenekunst

En begivenhed med fokus på kulturarv kan f.eks. være en udstilling om en kulturhistorisk periode eller en begivenhed, der iscenesætter en historisk epoke.

En begivenhed med fokus på de kunstneriske genrer kan være en festival, en teater/danse-forestilling, en kunstudstilling, en happening, en koncert eller en performance.

Med et værk menes et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film og/eller en musikudgivelse. Kriterier for de indstillede kulturbegivenheder/værker

De skal

 • have betaget publikum
 • have appelleret til et bredt publikum
 • have haft en høj kunstnerisk kvalitet og/eller konceptuel kvalitet (f.eks. en unik idé, proces m.m.)
 • have bibragt noget unikt inden for deres genre/kategori
 • have været med til at styrke den fynske kultur

Hvad kan ikke indstilles til Den Fynske Kulturpris?

 • Sport eller fritidsaktiviteter/begivenheder
 • Arkitektoniske værker/design
 • Personer
 • Kulturinstitutioner/kulturforeninger

Eksempelvis kan man ikke indstille Syng Sydfyn som organisation, men derimod indstille en af Syng Sydfyns begivenheder. Man kan ikke indstille Brandts som kulturinstitution, men derimod en udstilling, der er blevet vist på Brandts.