Ærø Kommune uddeler hvert år i december, priser vedrørende handicap-, idræt- og kultur.

 

I anledning af FN´s Internationale Handicap-dag den 3. december, besluttede Handicaprådet på møde den 17. august 2010, at der i den anledning skal uddeles en handicappris hvert år.

Handicapprisen har til formål at sætte fokus på handicapområdet, samt at virke anerkendende og motiverende for yderligere initiativer.

Handicapprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, private firmaer, offentlige institutioner eller ansatte, som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har vedtaget, at der hvert år skal uddeles en idrætspris for at vise, at der sættes pris på de frivillige, som har udført et uegennyttigt og stort arbejde, eller i det givne år har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idræts-området i kommunen.

Prisen kan gives til - en aktiv person, - en leder/lederteam, - et hold eller en gruppe.

Èn gang om året uddeler Ærø Kommune en kulturpris. Prisen kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere kan komme med forslag til modtager af kulturprisen. Forslagene skal være ledsaget af en begrundelse. De indkomne forslag bedømmes af Kultur- og socialudvalget. Udvalget kan vælge mellem de indkomne forslag, eller selv komme med forslag.

Kulturprisen ledsages af et pengebeløb på 2.000 kr. samt en vase med indgravering.

Hvad skal der til?

Udvalget vil i bedømmelsen være åben over for forslag til prismodtagere, som har:


Ydet en fremragende amatør- eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område eller sat et markant spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv på Ærø

Været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Ærø Kommune

Udvist kulturelt mod og nytænkning

Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.