Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de ni fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet.

Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af professionelle kulturinstitutioner, at et spirende vækstlag samt en række andre aktører, der alle er med til at løfte den fynske kultur.

Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om, at styrke det fynske kulturliv og adgang til kulturlivet samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne.