I Ærø Kommune ved vi, at frivillige er en uvurderlig ressource – for kommunen såvel som for borgerne.

Frivillige vil oftest hjælpe til på øens plejecentre og/eller i dagcentrene.

Der er ikke tale om at tage arbejdet fra det faste personale, men at være den person, som giver den ekstra omsorg efter det behov, der er, og det du har lyst til at byde ind med. Det kan være en gåtur, oplæsning, brevskrivning, fællessang, spil, evt. følge med til lægen, frisør osv. Det kan også bare handle om at være til stede, holde i hånd og lytte til den ældres livshistorie, så den ældre mærker at blive set og hørt.

I Ærø Kommune har vi en frivilligkonsulent, som vil hjælpe dig med at få adgang til frivilligt socialt arbejde på Ældre- og Sundhedsområdet.

Så hvis du har lyst til at yde en frivillig indsats for ældre på de ærøske plejehjem og/eller i vores velbesøgte dagcentre, så bedes du kontakte kommunens frivilligkonsulent.

Du finder frivilligkonsulentens kontaktoplysninger her