Ærø Kommune har udpeget en veterankoordinator

Målet er at give veteraner og deres pårørende én kontaktperson og  én indgang til kommunen. På den måde er håbet, at vi på en hurtig og smidig måde kan hjælpe de veteraner og pårørende, som har behov for hjælp

  • Veterankoordinatoren sørger for kontakt til relevante personer
  • Veterankoordinatoren er med til at sikre et tæt samarbejde mellem kommunen og veteranen
  • Veterankoordinatoren kan formidle kontakt og være bindeled i kontakten mellem veteran og sagsbehandler
  • Veterankoordinatoren er en vejleder – og ikke en sagsbehandler. Det betyder at veterankoordinatoren ikke kan ændre i kommunens afgørelser


Som veteran eller pårørende er du altid velkommen til at kontakte
Helle Kiele jobcenter.sikkerpost@aeroekommune.dk eller 6352 5680.