Hvis du er mellem to uddannelser og søger kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Man er i udgangspunktet ikke berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse hvis du er i en periode mellem to uddannelsesforløb.

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Hvis du fx afslutter en uddannelse i juni og søger enten en elevplads, en læreplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du således ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Dette er gældende selv om du ikke modtager SU eller praktikløn i denne periode.

Hvis du er enlig forsørger under 30 år, kan der i visse tilfælde udbetales en behovsbestemt ydelse mellem to uddannelsesforløb. Hvis du ønsker, at søge denne ydelse, så skal du også møde op hos Job- og Voksencentret.

Hvis du får afslag på en uddannelse og derfor vil søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du hurtigst muligt møde op i Job- og Voksencentret. Du kan ikke få hjælp med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal jeg have med?

Når du vil søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du huske at medbringe den rette dokumentation for evt. formue. Har du fået afslag på en uddannelse, skal du også huske at medbringe brevet fra uddannelsesstedet som dokumentation.

Hvem kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

Du kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

  • Folkeskolens afgangsklasse
  • Gymnasium
  • HF
  • Handelsskole
  • Teknisk skole

og du:

  • søger elevplads/læreplads eller praktikplads
  • er optaget, eller har søgt optagelse på en ungdomsuddannelse
  • er optaget, eller har søgt optagelse på en videregående uddannelse
  • har fået en elevplads/læreplads eller praktikplads, men ikke er startet på den endnu
  • er i gang med en SU-berettiget uddannelse – også selv om du ikke får SU