Forsikrede ledige skal pr. 1. september 2016 ”Selvbooke” samtaler via JOBNET

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddeler at der pr. 1. september 2016 træder en ny regel i kraft for forsikrede dagpengemodtagere om obligatorisk selvbooking på Jobnet.

Hvad er nyt?
Den 1. september 2016 bliver selvbooking af samtaler med Jobcenteret obligatorisk for forsikrede ledige.


Hvad betyder dette for mig som ledig dagpengemodtager?
Det betyder i praksis, at jobcentrene i stedet for at indkalde ledige til samtale, skal sende den forsikrede ledige en frist for, hvornår man senest skal booke tid til samtale via Jobnet.

Det gælder alle jobsamtaler i kontaktforløbet på nær de fællessamtaler, hvor a-kasserne kan deltage.


Hvad sker der hvis man ikke selvbooker samtaler med Jobcenteret? 
Fra 1. september 2016 bliver man som ledig afmeldt og mister som udgangspunkt retten til dagpenge, hvis fristen overskrides. Retten til dagpenge opnås først igen  ved gentilmelding og fra denne dato.

Ny guide til kommunerne - Efter- og videreuddannelse for dagpengemodtagere