Ved navne- og adressebeskyttelse vil dit navn og adresse ikke blive udleveret fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister (cpr) til privatpersoner.

Samtidig har du vejviser- og forskerbeskyttelse.

Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, skal du bede om at få perioden forlænget hos folkeregisteret i din kommune.

Hvis du ikke ønsker, at postvæsenet og teleselskaberne udleverer dit navn og din adresse, skal du henvende dig til Post Danmark og de teleselskaber, du har abonnement hos.

Forbehold
Din adresse kan altid udleveres til offentlige myndigheder og normalt også private kreditorer, der kan dokumentere et forfaldent regningskrav, fx i form af en faktura eller lignende.

Lokalvejviser
Har du beskyttet dit navn og din adresse, har du også automatisk beskyttelse mod, at dit navn vises i lokalvejvisere.

Har du ikke navne- og adressebeskyttelse, kan du i stedet anmelde, at dit navn ikke må fremgå i lokalvejviser.

Forskerbeskyttelse
Forskerbeskyttelse beskytter dig mod henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser, der sendes ud på baggrund af oplysninger fra cpr-registret.

Forskerbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler kommunen, at den skal ophæves.

Markedsføringsbeskyttelse - Robinsonlisten
Markedsføringsbeskyttelse giver beskyttelse mod at få tilsendt personligt adresseret reklamemateriale på grundlag af adresser trukket fra cpr-registret.  Beskyttelsen gælder både post, e-mail og telefon. Markedsføringsbeskyttelse kaldes også Robinsonlisten.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder indtil du selv, meddeler kommunen, at den skal ophæves. Markedsføringsbeskyttelsen opdateres en gang i kvartalet.

Når du har markedsføringsbeskyttelse, får du heller ikke reklamer fra virksomheder, som du er kunde hos i dag, fx bank eller realkreditinstitut.  Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed, at du ønsker, at modtage henvendelser fra virksomheden.

Klagemuligheder
Du har ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan kræve berigtigelse af evt. urigtige oplysninger, der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over kommunernes folkeregistrering, skal du kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om navne- og adressebeskyttelse ved at kontakte folkeregisteret i din kommune.