Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du købe en bopælsattest. En bopælsattest koster 75 kr.

Du skal anmode om bopælsattesten digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan kun få bopælsattest for en anden person, hvis du har skriftlig fuldmagt fra vedkommende.

 

En civilstandsattest er en udskrift fra CPR, der viser din civilstand (fx om du er ugift, gift, fraskilt, enke/enkemand). I Danmark udstedes en civilstandsattest af folkeregistret i kommunen, hvor du bor.