(Fotos: Peder Binderrup Larsen)

Er det noget for dig at lave musical, blive fodbold- eller gymnastiktræner, gå til LAN-party eller tage på rejse til New York? Det er blot få af de muligheder, der er for unge på Ærø - et aktivt, udviklende og spændende ungdomsliv, hvis du griber chancen. Og her kan man under trygge forhold i en tidlig alder blive tildelt et ansvar, der ruster en til voksenlivet.

Vi har en ungdomsklub, en ungdomsskole og et ungdomsråd, der alle på bedste vis, sammen med foreningslivet, giver øens unge mennesker tilbuddet om en sjov, lærerig og aktiv hverdag, og i et lille samfund som Ærø er det let at få indflydelse eller spændende opgaver, når man er ung. Flere unge mennesker har fritidshverv, som trænere i idrætsklubberne eller hjælpere ved forskellige arrangementer, og i ungdomsrådet kan man få medbestemmelse og indflydelse på unges vilkår i Ærø Kommune.

Marstal Skole og Friskolen går til og med 10.klasse, og på HF VUC Ærø er der mulighed for at tage en fuld gymnasial ungdomsuddannelse. Alle stederne gør man en hel masse for at levere en spændende undervisning og en alsidig skoledag i et godt fællesskab.

Vil du vide mere? Så læs herunder om konkrete skole- og fritidsmuligheder for unge på Ærø.