Tænker du også på at flytte til Ærø. Læs og se, hvilke tanker og ideer tilflytterne havde før flytningen og hvad det er mundet ud i!

Billede af familie der er flyttet til Ærø
Ellis, Ann og Kristoffer (Foto: Joan Lykke Ammersbøll)