DET ER VIGTIGT FOR DIG - SOM NY ØBO - AT FØLE TILKNYTNING TIL DIN Ø.

Med ØLIV & TRIVSEL sætter bosætningsteamet i Ærø Kommune fokus på tryghed og trivsel, med arrangementer der bygger bro imellem mennesker – både kommende, nye og ’gamle’ ærøboer!
 

Hver by, hver landsby og hvert område på Ærø har sine egne charmerende kendetegn. Overalt finder du aktive lokalsamfund med ildsjæle, som står sammen om et rigt foreningsliv. Mon ikke du som ny ærøbo er interesseret i hurtigt at blive en del af nogle af de stærke fællesskaber rundt omkring på Ærø?

Bosætningsteamet laver flere årlige arrangementer rundt omkring på Ærø og du er inviteret til ’ØLIV & TRIVSEL’, et arrangement som bosætningsteamet laver i samarbejde med en række spændende personer, foreninger, forretningsdrivende m.fl.

Målet er at skabe sociale relationer imellem gamle, nye og kommende ærøboer, samt at du bliver rigere på oplevelser og indtryk og dermed lærer Ærø bedre at kende.

Du kommer til at opleve skønheden i forskelligheden og en rigdom af mennesker, natur og oplevelser. Alt efter rammerne for det enkelte arrangement, kan du opleve fællesspisning, rundvisning, sang og gang.

Datoer og detaljer bliver annonceret på vores hjemmeside, i Ærø Ugeavis og på Facebooksiden ’FLYT TIL ÆRØ’, hvorefter du kan melde dig til arrangementet efter ’først-til-mølle'-princippet.

ÆRØ-AMBASSADØRER

Også som Ærø-ambassadør er du velkommen, da du har meldt dig på banen for at lette tilflytteres overgang til et liv som øbo.

Ærø-ambassadørerne er en vigtig del af bosætningsindsatsen. Det drejer sig om forskellige mennesker med kendskab til Ærø, som gerne mødes med potentielle tilflyttere. Er du selv interesseret i at blive Ærø-ambassadør, bedes du kontakte bosætningsmedarbejderne.

SOCIALE MEDIER

Ved samtlige arrangementer vil skribent+fotograf være til stede. Ved tilmelding til ØLIV & TRIVSEL indvilliger du samtidig i at billeder/materiale bliver brugt af Ærø Kommune, f.eks. på hjemmesider og sociale medier.

Har du spørgsmål?

Send en mail til: flyttilaeroe@aeroekommune.dk eller ring 6352 5063

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen

Bosætningsteamet i Ærø Kommune