Bosætning - forslag til konkrete handlinger
 

-

Arbejdsopgarne er opdelt i følgende grupper:

0 Eksisterende arbejdsopgaver på bosætningsområdet
1 Indsatsområder på tværs af målgrupperne
2 Målgruppe: Børnefamilier
3 Målgruppe: Det Blå Ærø
4 Målgruppe: Fastholdelse af studerende
5 Diverse andre indsatsområder

Økonomi er opdelt i følgende:

Eksisterende ramme
Opnomering
Eksterne Ressourcer

Status er opdelt i følgende:

I drift
Påbegyndt
Ej påbegyndt
 

NR.

Indsats

Effekt

Handling

Tovholder

Ressourcer

Tidsplan

status

0.a

Korrrespondance og møder med mulige tilflyttere

Vejledning og assitance til mulige tilflyttere, så de vælger Ærø Vejledning og assistance. Kontakt på mail og telefon, samt møder

Ærø Kommune

Eksisternde ramme opnomering Løbende I drift
0.b Tilflytterhuset Mulige tilflyttere kan
afprøve ø-livet.
Administration af
udlejning, og praktiske
opgaver under lejemålet,
samt til- og fraflytning.
Ærø Kommune Eksisterende
ramme
Løbende I drift
0.c Kaffeambassadører Kontakt for tilflyttere til
personer med lignende
baggrund. Sparring med
øboer.
Skaber netværk af
kaffeambassadører.
Skaber kontakt mellem
mulige tilflyttere og
kaffeambassadører.
Ærø Kommune
Ærøboer
Eksisterende
ramme
Løbende I drift
0.d Ærødagen Udstillingsvindue og
synliggørelse af
foreningslivet på Ærø.
Planlægning, forberedelse,
annoncering,
administration, afholdelse
og evaluering af
Ærødagen.
Ærø Kommune
Frivillige
Eksisterende
ramme
Opnormering
Annoncering
Årlig begivenhed I drift
0.e Velkomstmøder Byde nye borger velkommen, samt skabe kontakt mellem nye tilflyttere. Byde nye fritidshusejere velkommen. Planlægning, forberedelse, annoncering og administration af velkomstmøder, der afholdes en gang i kvartalet, herunder indhold i velkomstkufferter. Ærø Kommune Eksisterende ramme Annoncering Løbende I drift
0.f Samarbejde Videndeling, sparring og samarbejde, fx med andre kommuner og T&E. Deltagelse i møder og events, inkl. foreberedelse og opfølgning. Ærø Kommune Eksisterende ramme Opnomering Løbende I drift
1.a Hjemmeside for bosætning Samle det ærøske budskab.            Overblik for potentielle tilflyttere. Oprette hjemmeside med input fra bl.a. arbejdsgruppe og T&E. På dansk, engelsk og tysk. Ærø Kommune
T&E- Hjemmeside
Oversætter

 
Opnomering
Eksterne ressourser
2019 plus løbende vedligehold Ej påbegyndt
1.b Branding Formidle det ærøske budskab til div. målgrupper. Gennem eksisterende netværk bl.a.:            T&E nyhedsbrev, Ærøforeningen, Sømandskoneforening, VUC, MarNav, flyer, annoncer Ærø kommune
T&E
Ekstern
Opnormering Eksterne ressourcer Løbende Ej påbegyndt
1.c Lejeboligportal under hjemmeside for bosætning Overblik over lejeboliger og boligsøgende. Oprette en underside til den nye hjemmeside med lejeboliger med mulighed for at søge lejebolig. Ærø kommune.
Leverandør af hjemmeside
Opnormering Eksterne ressourcer Som hjemmeside Ej påbegyndt
1.d Jobportal udvides Overblik over jobs og jobsøgende. Integration/link til T&Es jobportal udvides med mulighed for at søge job T&E
Ærø kommune
Eksisterende ramme Som hjemmeside Ej påbegyndt
1.e Kernefortællinger Digital formidling af den gode historie om livet på Ærø.  10 interviews med tilflyttere og ”indfødte” øboer med forskellige vinkler på livet som ærøbo. T&E
Ærø kommune
Eksisterende ramme Som hjemmeside Påbegyndt
1.f Bosætningsflyer Tidlig kontakt til potentielle tilflyttere via ejendomsmæglere og færgerne. A5 flyer til potentielle tilflyttere. Introduktion til bosætningsmedarbejder, kontakt og links. QR kode Ærø Kommune   Designer (layout)  Tryk Eksisterende ramme Eksterne ressourcer 2. kvt. 2019 Påbegyndt
1.g Samarbejde med ejendomsmæglere Tidlig kontakt til potentielle tilflyttere vha. ejendomsmæglere. Arrangere møde med ejendomsmæglere, og evt. boligselskab (vedr. lejeboliger).              Flyer (1.f) udleveres af ejendomsmæglere til potentielle tilflyttere. T&E
Ærø kommune deltager
Eksisterende ramme Eksterne ressourcer 2. kvt. 2019 Ej påbegyndt
1.h Fyraftensmøde vedr. udlejning for private Opnå et højere antal lejeboliger på Ærø. Informere omkring lejeregler og muligheder for private. T&E
Ærø kommune deltager
Eksisterende ramme Forud for lancering af hjemmeside. Ej påbegyndt
1.i Sociale medier Branding af Ærø. Øge antallet af markedsføringskanaler. Oprette sider for Ærø Kommune med information fra bl.a. hjemmeside/hvad sker der i kommunen.
Informationssider
Envejskommunikation.
Ikke debatforum. Forudsætter retningslinjer
Ærø Kommune Opnormering 3. kvt. 2019 plus løbende vedligehold. Ej påbegyndt
2.a Ensartet markedsføring af pasningstilbud Adgang til information for potentielle tilflyttere/børnefamilier. Folder fra alle tilbud og evt. video på hovedside.
Interviews med voksne og børn.
Ærø Kommune  Designer (layout)  Tryk Opnormering Eksterne ressourcer 4. kvt. 2019 plus løbende vedligehold. Ej påbegyndt
2.b Kommunikation om arbejdspladser, erhverv og det gode liv Synliggøre mulighederne for iværksættere i relation til fx børnefamilier mv. Der udarbejdes indhold til kommunikation via bl.a. de sociale medier (fx video). T&E
Ærø kommune 
T&E             Eksisterende ramme T&E Påbegyndt
2.c Markedsføring i Tyskland Øget antal tilflyttere fra Tyskland. Undersøge hvad der skal til for at tiltrække tilflyttere fra Tyskland, samtidig øge kommunikationen. Ærø Kommune T&E Opnormering Eksterne ressourcer Januar 2020 - løbende. Ej påbegyndt
2.d
3.a
Samarbejde med Sømandskoneforeningen Sparring og introduktion af netværk for tilflyttere indenfor det maritime erhverv, samt brande Ærø som blå tilflytterø. Møde med medlemmer af sømandskoneforeningen. En del af den gode historie.                      ”Manden er på søen, familien er på øen.” Branding. Ærø Kommune   T&E               Ekstern konsulent Opnormering Eksterne ressourcer 2. kvt. 2019 - løbende. Ej påbegyndt
3.b
4.a
Samarbejde med VUC og Marstal Navigationsskole

Introduktion af netværk for tilflyttere indenfor det maritime erhverv. 

Sparring vedr. fastholdelse af studerende efter endt uddannelse.

Sparring med flg. fra VUC og MarNav:forstandere lærere  

elever    uddannelsesvejleder

gamle elever

Spørgeskemaer.

Ærø Kommune   T&E Eksisterende ramme 2. kvt. 2019 - løbende. Ej påbegyndt
5.a Kontakt til fritidshusejere Informere om betydningen af en tilmeldt adresse på Ærø. Skrivelse til alle fritidshusejere. Opfølgning på velkomstmøder. Spørgeskema.  Ærø Kommune Eksisterende ramme 2. kvt. 2019 - løbende. Påbegyndt
5.b Statistik:                       tilflyttere Analysere hvorfor man vælger Ærø til. Spørgeskemaer til tilflyttere, og feedback fra tilflyttermøder. Ærø Kommune Eksisterende ramme December 2018 - løbende. I drift
5.c Statistik:                        fraflyttere Analysere hvorfor man vælger Ærø fra. Spørgeskema med telefonisk kontakt til fraflyttere.  Ærø Kommune Eksisterende ramme Marts 2019 - løbende (månedligt). I drift
5.d Work, Live, Stay medlemskab Erfa netværk for bosætnings-medarbejdere samt erhvervsdrivende.         Hjælp til rekruttering af specielle stillinger. Orientering til erhvervsdrivende med fokus på erhvervslivets muligheder. Behov for forlængelse af medlemskab fra 2020. Ærø Kommune T&E kr. 25.000 pr. år fra 2020 Løbende, bør udvides I drift
5.e Temamøde vedr. stillingsopslag Private arbejdsgivere og kommunen sælger hele "ærøpakken", når de søger nye medarbejdere.  Temamøde for private virksomheder og kommunen. Afholdes af ekstern konsulent. T&E              Ærø Kommune deltager       Ekstern konsulent Eksisterende ramme Forud for lancering af hjemmeside. Ej påbegyndt
5.f Borgerinddragelse Engagement og medansvar fra Ærøs borgere.  Undersøge muligheden for at uddele pris, eller på anden vis motivere borgerne til at deltage i bosætningsindsatsen.  Ærø Kommune T&E Opnormering Løbende Ej påbegyndt
               

* Ansvarlig er fremhævet med fed skrift

 

Godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse 27. marts 2019