Ærø Kommunes Bosætningsstrategi

Formålet med bosætningsindsatsen på Ærø er, at tiltrække nye borgere til øen gennem branding af Ærø, og fælles markedsføring af det ærøske budskab, som er en del af Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

Ærø
Et godt sted at være – et godt sted at leve

Det overordnede mål for bosætningsindsatsen er, at tilflytningen til Ærø er større end fraflytningen.

Bosætningsindsatsen skal brande Ærø som værende den foretrukne bosætningsø i Danmark, og kræver at borgere, virksomheder og kommunen samarbejder om at markedsføre det ærøske budskab.

Bosætningsindsatsen skal skabe forudsætninger for, at nye tilflyttere føler sig velkomne på Ærø, og hurtigt opnår, at blive en del af øsamfundet.

For at tiltrække nye tilflyttere, tager bosætningsindsatsen udgangspunkt i pejlemærkerne fra Ærø Kommunes Udviklingsstrategi:

54. Ærø giver dig muligheden for at leve det gode liv med nærhed, tryghed og natur.

55. På Ærø har vi en mangfoldighed af boformer, fordi vi er en ø-kommune, der anerkender de mange forskellige behov for bolig, der opstår igennem livet.

56. Ærø har et stort antal aktiviteter og foreninger, fordi vi har fokus på et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.

57. På Ærø er let adgang til beskæftigelse en mærkesag og der er derfor fokus på at skabe arbejdspladser på Ærø og på nem adgang til arbejde for pendlere.

58. Ærø har den nødvendige digitale infrastruktur til både virksomheder og borgere. Ærø er derfor både en arbejdende hjemme-ø og en ø for fremtidens digitale virksomheder.

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi sætter fokus på følgende målgrupper:

  • Flere børnefamilier
  • Det Blå Danmark
  • Fastholdelse af studerende efter endt uddannelse

For at opnå målet, er der udarbejdet en handleplan med tilhørende øgede ressourcer samt specifikke indsatsområder med fokus på disse målgrupper. 

Bosætningsstrategien er godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse den 27. marts 2019