På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 27. marts 2019 blev bosætningsstragien for Ærø Kommune vedtaget.

Ydermere blev det besluttet at styrke indsatsen i forhold til bosætning. Der er afsat ekstra ressourcer i to år på området og udarbejdet en handleplan.

Du kan her finde strategi og handleplan. 

Ud over arbejdet med strategi og handleplan har Ærø Kommune fået udarbejdet en rapport om boligsituationen på Ærø.