På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 27. marts 2019 blev bosætningsstragien for Ærø Kommune vedtaget.

Ydermere blev det besluttet at styrke indsatsen i forhold til bosætning. Der er afsat ekstra ressourcer i to år på området og udarbejdet en handleplan.

Du kan via undersiderne finde strategi og handleplan. 

Ud over arbejdet med strategi og handleplan har Ærø Kommune fået udarbejdet en rapport om boligsituationen på Ærø.