På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 27. marts blev bosætningsstragien for Ærø Kommune vedtaget.

Ydermere blev det besluttet at styrke indsatsen i forhold til bosætning. Der er afsat ekstra ressourcer i to år på området og udarbejdet en handleplan.

Du kan her finde strategi og handleplan. 

Bosætningsstrategi for Ærø Kommune

Handleplan for bosætning