Fra i dag kan du få 2.000 kr. for din gamle brændeovn

05-02-2019

Brændeovne spreder hygge, men også luftforurening. I dag lanceres en ny ordning, der belønner borgere, som skrotter de ældste og mest osende brændeovne. Ordningen udløber, når puljen er opbrugt – dog senest til den 31. december 2020.

brændeovn med glas i lågen, så man kan se flammerne

Der findes i dag cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark.

En stor del af luftforeningen kommer fra ældre brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne. I forbindelse med finansloven for 2019 blev der afsat 46 millioner kroner til en ny skrotningsordning, som skal sætte skub i udskiftningen af de ældre ovne.

Ordningen betyder, at brændeovnsejere kan få en skrotpræmie på godt 2.000 kroner for at vinke farvel til de mest osende brændeovne fra før 1995.

Der findes i dag cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark. Heraf er det vurderet, at cirka 200.000 er fra før 1995.

Sådan gør du

Har du en brændeovn fra før 1995, som du ønsker at skrotte, kan du oprette en ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der kan kun skrottes én ovn pr. ejendom. Før du søger, skal du dog kontakte din skorstensfejer.

Skorstensfejeren kan dels vejlede om, hvorvidt ovnen er fra 1994 eller ældre, og dels skal skorstensfejeren bekræfte, at ovnen har været installeret den 1. december 2018.

Når du har været i dialog med din skorstensfejer, kan du oprette din ansøgning på https://braendefyringsportalen.dk/borger/fyr-din-gamle-braendeovn/ Du skal logge ind ved hjælp af din NemId.

Derefter skal skorstensfejeren godkende din skrotning. Det vil sige, at ovnen enten skal være erstattet af en ny ovn, eller være afmeldt. Du får udbetalt din godtgørelse på din Nem-konto højst tre uger efter godkendelsen.

Skrotningsordning gælder for både lejere og ejere - og ligeledes i sommerhuse.