Her kan du læse om kommunernes rolle i at sikre og udvikle den danske natur, samt naturindsatsen på Ærø. 

Oversigt over naturindsats på Ærø

Beskyttelse og benyttelse af natur - Nyttig viden for lodsejere


Natura 2000

Herunder finder du Natura 2000-handleplan for det Sydfynske Øhav.

Natura 2000 - Handleplan 2016-2021

Fodring af vildt i naturen