Her kan du læse om kommunernes rolle i at sikre og udvikle den danske natur, samt naturindsatsen på Ærø. 

Beskyttelse og benyttelse af natur - Nyttig viden for lodsejere

Natura 2000

Herunder finder du Natura 2000-handleplan for det Sydfynske Øhav.