De nedenstående dokumenter indeholder Ærø Kommunes plan for håndtering af de områder, hvor klimaforandringerne skaber udfordringer.