De nedenstående dokumenter indeholder Ærø Kommunes plan for håndtering af de områder, hvor klimaforandringerne skaber udfordringer.

Klimatilpasningsplan

Risikokort

Værdikort

Sandsynlighedskort