Referat og bilag åbnes som pdf

Referat af møde den 7. Oktober 2015

Notat - landbrugsplanlægning
Høring af forslag til ny driftsplan for Naturstyrelsen Fyn
Drift af pleje grøn del uden bygninger- Ærøskøbing
Drift af pleje grøn del uden bygninger- Søby
Drift af pleje grøn del uden bygninger- Marstal
Drift af pleje grøn del med bygninger

 

Referat af møde den 26. februar 2015

Bilag fra 26.02.15:
Status Natura-2000 indsats Ærø
Vandhandleplan 2015 og vandområdeplaner 2015-2021