Referat og bilag åbnes som pdf

Referat af 11. okt.2011  

Notat om vådområder
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Dagsordenpunkt THU 13. okt.2011

Referat af 8. febr 2011
 
Slides: Vand- og Natura 2000-planer. Febr. 2011

Referat af 15. febr. 2011